สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamseaver CS3 ให้กับบุคลาการทางการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และสังกัด สช. ระหว่างวันที่ 15 ก.ค. - 2 ส.ค. 2557 จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 2 วัน
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาความรู้ด้านไอที เพิ่มเติมพร้อมทั้ง
พัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ สามารถเผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียน สู่สาธารณชนผู้สนใจทั่วไป
(กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1)

DSC_0917_resize_resize
DSC_0918_resize_resize DSC_0921_resize_resize DSC_0924_resize_resize DSC_0926_resize_resize DSC_0931_resize_resize DSC_0932_resize_resize DSC_0935_resize_resize DSC_0936_resize_resize DSC_0939_resize_resize DSC_0940_resize_resize DSC_0943_resize_resize DSC_0944_resize_resize DSC_0946_resize_resize DSC_0947_resize_resize DSC_0956_resize_resize DSCF6038_resize_resize DSCF6053_resize_resize DSCF6059_resize_resize IMG_0691_resize_resize IMG_0694_resize_resize IMG_0697_resize_resize IMG_0699_resize_resize IMG_0700_resize_resize IMG_0701_resize_resize IMG_0703_resize_resize IMG_0706_resize_resize IMG_0707_resize_resize IMG_0708_resize_resize IMG_0710_resize_resize IMG_0712_resize_resize IMG_0713_resize_resize IMG_0715_resize_resize IMG_0717_resize_resize IMG_0719_resize_resize IMG_0720_resize_resize IMG_0722_resize_resize IMG_0725_resize_resize IMG_0726_resize_resize IMG_0728_resize_resize IMG_0731_resize_resize IMG_0733_resize_resize IMG_0735_resize_resize IMG_0736_resize_resize IMG_0737_resize_resize IMG_0738_resize_resize IMG_0739_resize_resize IMG_0740_resize_resize IMG_0741_resize_resize IMG_0742_resize_resize IMG_0743_resize_resize IMG_0744_resize_resize IMG_0794_resize_resize IMG_0796_resize_resize IMG_0798_resize_resize IMG_0799_resize_resize IMG_0800_resize_resize IMG_0802_resize_resize IMG_0803_resize_resize IMG_0804_resize_resize IMG_0805_resize_resize IMG_0806_resize_resize IMG_0807_resize_resize IMG_0808_resize_resize IMG_0809_resize_resize IMG_0810_resize_resize IMG_0811_resize_resize IMG_0812_resize_resize IMG_0814_resize_resize IMG_0815_resize_resize IMG_0816_resize_resize IMG_0818_resize_resize IMG_0824_resize_resize IMG_0826_resize_resize IMG_0827_resize_resize IMG_0828_resize_resize IMG_0829_resize_resize IMG_0846_resize_resize IMG_0849_resize_resize IMG_0854_resize_resize IMG_0855_resize_resize IMG_0856_resize_resize IMG_0858_resize_resize IMG_0859_resize_resize IMG_0860_resize_resize IMG_0861_resize_resize IMG_0862_resize_resize IMG_0863_resize_resize IMG_0864_resize_resize IMG_0865_resize_resize IMG_0866_resize_resize IMG_0867_resize_resize IMG_0869_resize_resize IMG_0871_resize_resize IMG_0872_resize_resize IMG_0873_resize_resize IMG_0874_resize_resize IMG_0877_resize_resize IMG_0878_resize_resize IMG_0880_resize_resize IMG_0883_resize_resize IMG_0884_resize_resize IMG_0885_resize_resize IMG_0887_resize_resize IMG_0889_resize_resize IMG_0890_resize_resize IMG_0892_resize_resize IMG_0894_resize_resize IMG_0897_resize_resize IMG_0907_resize_resize IMG_0909_resize_resize IMG_0910_resize_resize IMG_0911_resize_resize IMG_0912_resize_resize IMG_0918_resize_resize IMG_0921_resize_resize IMG_0923_resize_resize IMG_0924_resize_resize IMG_0926_resize_resize IMG_0927_resize_resize IMG_0929_resize_resize IMG_0930_resize_resize IMG_0931_resize_resize IMG_0932_resize_resize IMG_0933_resize_resize IMG_0934_resize_resize IMG_0936_resize_resize IMG_0937_resize_resize IMG_0939_resize_resize IMG_0941_resize_resize IMG_0942_resize_resize IMG_0943_resize_resize IMG_0944_resize_resize IMG_0945_resize_resize IMG_0946_resize_resize IMG_0947_resize_resize IMG_0948_resize_resize IMG_0951_resize_resize IMG_0952_resize_resize IMG_0953_resize_resize IMG_0955_resize_resize IMG_0958_resize_resize IMG_0965_resize_resize IMG_0966_resize_resize IMG_0967_resize_resize IMG_0969_resize_resize IMG_0972_resize_resize IMG_0973_resize_resize IMG_0975_resize_resize IMG_0976_resize_resize IMG_0977_resize_resize IMG_0979_resize_resize IMG_0980_resize_resize IMG_0981_resize_resize IMG_0982_resize_resize IMG_0983_resize_resize IMG_0985_resize_resize IMG_0986_resize_resize IMG_0991_resize_resize IMG_0994_resize_resize IMG_1000_resize_resize IMG_1004_resize_resize IMG_1006_resize_resize