มหกรรมอาเซียน +5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2556 นายศักดิ์ สมบุญโต รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานมหกรรมอาเซียน + 5 ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์(หมอนไม้)
โดย นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ประธานคณะกรรมการฯ ได้รายงานถึงการจัดงานมหกรรมอาเซียน + 5 เป็นการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ
การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
และการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน
นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงผลงานการดำเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน การประกวด Bast Practice ของครูประถมวัย
กิจกรรมเปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และการนำเสนอผลงานกิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบ IPAD 5 Gs
ของโรงเรียนและกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาทางด้านวิชาการ
และความตั้งใจของสถานศึกษาทุกแห่งที่จะนำเสนอผลงานและกิจกรรมต่างๆ อย่างมีคุณภาพ
และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ยิ่ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและชมกิจกรรมต่างๆ กว่า 2,500 คน
............................

DSCF4635_resize DSCF4636_resize DSCF4637_resize DSCF4638_resize DSCF4639_resize DSCF4640_resize DSCF4642_resize DSCF4644_resize DSCF4645_resize DSCF4647_resize DSCF4651_resize DSCF4652_resize DSCF4653_resize DSCF4657_resize DSCF4670_resize DSCF4679_resize DSCF4680_resize DSCF4681_resize DSCF4682_resize DSCF4683_resize DSCF4684_resize DSCF4685_resize DSCF4686_resize DSCF4687_resize DSCF4688_resize DSCF4689_resize DSCF4690_resize DSCF4691_resize DSCF4692_resize DSCF4693_resize DSCF4694_resize DSCF4695_resize DSCF4696_resize DSCF4697_resize DSCF4698_resize DSCF4699_resize DSCF4700_resize DSCF4701_resize DSCF4702_resize DSCF4703_resize DSCF4704_resize DSCF4708_resize DSCF4710_resize DSCF4717_resize DSCF4718_resize DSCF4719_resize DSCF4722_resize DSCF4725_resize DSCF4728_resize DSCF4730_resize DSCF4731_resize DSCF4732_resize DSCF4733_resize DSCF4734_resize DSCF4735_resize DSCF4736_resize DSCF4740_resize DSCF4742_resize DSCF4743_resize DSCF4744_resize DSCF4746_resize DSCF4747_resize DSCF4750_resize DSCF4753_resize DSCF4756_resize DSCF4758_resize DSCF4761_resize DSCF4762_resize DSCF4763_resize DSCF4766_resize DSCF4767_resize DSCF4770_resize DSCF4771_resize DSCF4773_resize DSCF4774_resize DSCF4775_resize DSCF4777_resize DSCF4778_resize DSCF4779_resize DSCF4781_resize DSCF4783_resize DSCF4784_resize DSCF4785_resize DSCF4787_resize DSCF4790_resize DSCF4791_resize DSCF4793_resize DSCF4794_resize DSCF4796_resize DSCF4798_resize DSCF4799_resize DSCF4802_resize DSCF4803_resize DSCF4806_resize DSCF4809_resize DSCF4810_resize DSCF4811_resize DSCF4812_resize DSCF4815_resize DSCF4817_resize DSCF4818_resize DSCF4820_resize DSCF4821_resize DSCF4824_resize DSCF4825_resize DSCF4827_resize DSCF4828_resize DSCF4829_resize DSCF4831_resize DSCF4832_resize DSCF4834_resize DSCF4835_resize DSCF4836_resize DSCF4837_resize DSCF4838_resize DSCF4839_resize DSCF4840_resize DSCF4842_resize DSCF4844_resize DSCF4846_resize DSCF4848_resize DSCF4851_resize DSCF4854_resize DSCF4855_resize DSCF4856_resize DSCF4857_resize DSCF4858_resize DSCF4860_resize DSCF4861_resize DSCF4862_resize DSCF4863_resize DSCF4864_resize DSCF4865_resize DSCF4866_resize DSCF4867_resize DSCF4868_resize DSCF4869_resize DSCF4871_resize DSCF4872_resize DSCF4875_resize DSCF4876_resize DSCF4877_resize DSCF4878_resize DSCF4879_resize DSCF4880_resize DSCF4882_resize DSCF4883_resize DSCF4884_resize DSCF4885_resize DSCF4888_resize DSCF4889_resize DSCF4890_resize DSCF4892_resize DSCF4894_resize DSCF4895_resize DSCF4896_resize DSCF4898_resize DSCF4899_resize DSCF4901_resize DSCF4902_resize DSCF4903_resize DSCF4906_resize DSCF4907_resize DSCF4908_resize DSCF4911_resize DSCF4912_resize DSCF4913_resize DSCF4915_resize DSCF4918_resize DSCF4920_resize DSCF4921_resize DSCF4926_resize DSCF4927_resize DSCF4932_resize DSCF4933_resize DSCF4934_resize DSCF4936_resize DSCF4939_resize DSCF4942_resize DSCF4943_resize DSCF4946_resize DSCF4949_resize DSCF4950_resize DSCF4951_resize DSCF4954_resize DSCF4957_resize DSCF4958_resize DSCF4959_resize DSCF4960_resize DSCF4961_resize DSCF4963_resize DSCF4964_resize DSCF4966_resize DSCF4967_resize DSCF4969_resize DSCF4970_resize DSCF4972_resize DSCF4973_resize DSCF4974_resize DSCF4976_resize DSCF4977_resize DSCF4978_resize DSCF4980_resize DSCF4981_resize DSCF4983_resize DSCF4984_resize DSCF4986_resize DSCF4987_resize DSCF4988_resize DSCF4989_resize DSCF4991_resize DSCF4992_resize DSCF4993_resize DSCF4996_resize DSCF4997_resize DSCF4998_resize DSCF4999_resize zKAI0246_resize zKAI0258_resize zKAI0263_resize zKAI0266_resize gallery with lightbox by VisualLightBox.com v5.6