สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
วันที่ 29 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติมามอบโล่ และ เกียรติบัตร แก่ผู้บริหารโรงเรียน
ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และ
โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ปีการศึกษา 2555 สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ
พร้อมทั้งได้บรรยายพิเศษ "Basic Education : Challenge for the Status of the Country" ให้กับผู้บริหารทุกคน
และนายชลิต ธนวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ อบจ.อุตรดิตถ์
เป็นตัวแทนมอบสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน แก่โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

......
IMG_1710 IMG_1711 IMG_1712 IMG_1713 IMG_1714 IMG_1715 IMG_1716 IMG_1717 IMG_1722 IMG_1723 IMG_1724 IMG_1728 IMG_1738 IMG_1740 IMG_1743 IMG_1744 IMG_1745 IMG_1746 IMG_1749 IMG_1751 IMG_1753 IMG_1756 IMG_1757 IMG_1759 IMG_1760 IMG_1762 IMG_1764 IMG_1767 IMG_1768 IMG_1770 IMG_1772 IMG_1773 IMG_1776 IMG_1777 IMG_1779 IMG_1782 IMG_1783 IMG_1786 IMG_1788 IMG_1790 IMG_1792 IMG_1795 IMG_1796 IMG_1798 IMG_1799 IMG_1801 IMG_1802 IMG_1803 IMG_1805 IMG_1808 IMG_1809 IMG_1810 IMG_1811 IMG_1812 IMG_1813 IMG_1814 IMG_1815 IMG_1818 IMG_1819 IMG_1820 IMG_1821 IMG_1822 IMG_1824 IMG_1826 IMG_1827 IMG_1828 IMG_1829 IMG_1830 IMG_1831 IMG_1832 IMG_1833 IMG_1834 IMG_1835 IMG_1836 IMG_1837 IMG_1838 IMG_1839 IMG_1840 IMG_1841 IMG_1842 IMG_1843 IMG_1844 IMG_1845 IMG_1846 IMG_1847 IMG_1848 IMG_1849 IMG_1850 IMG_1851 IMG_1852 IMG_1853 IMG_1854 IMG_1855 IMG_1856 IMG_1857 IMG_1858 IMG_1859 IMG_1860 IMG_1861 IMG_1862 IMG_1863 IMG_1864 IMG_1865 IMG_1866 IMG_1867 IMG_1868 IMG_1870 IMG_1871 IMG_1872 IMG_1874 IMG_1875 IMG_1876 IMG_1877 IMG_1878 IMG_1879 IMG_1881 IMG_1882 IMG_1883 IMG_1884 IMG_1885 IMG_1886 IMG_1887 IMG_1888 IMG_1889 IMG_1890 IMG_1891 IMG_1892 IMG_1893 IMG_1894 IMG_1895 IMG_1896 IMG_1897 IMG_1898 IMG_1899 IMG_1900 IMG_1901 IMG_1902 IMG_1903 IMG_1904 IMG_1905 IMG_1906 IMG_1907 IMG_1908 IMG_1909 IMG_1910 IMG_1911 IMG_1912 IMG_1913 IMG_1914 IMG_1915 IMG_1916 IMG_1917 IMG_1918 IMG_1919 IMG_1920 IMG_1921 IMG_1922 IMG_1923 IMG_1924 IMG_1925 IMG_1926 IMG_1927 IMG_1928 IMG_1929 IMG_1930 IMG_1931 IMG_1932 IMG_1933 IMG_1934 IMG_1935 IMG_1936 IMG_1937 IMG_1938 IMG_1939 IMG_1940 IMG_1941 IMG_1942 IMG_1943 IMG_1944 IMG_1945 IMG_1946 IMG_1947 IMG_1948 IMG_1949 IMG_1950 IMG_1951 IMG_1952 IMG_1953 IMG_1954 IMG_1955 IMG_1956