สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โดยกลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2556
รุ่นที่ 2 ระุหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2556
ให้กับโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนที่ต้องการมีเว็บไซต์ประจำโรงเรียน
ได้รับเกียรติจากนายยงยุทธ พรมฝาย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม
มีนายสมบูรณ์ สนมฉ่ำ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กล่าวรายงานแก่ประธาน
รุ่นที่ 1 ได้รับเกียรติจากนายธีระยุทธ เกตุมี ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ และ
รุ่นที่ 2 ได้รับเกียรติจาก ส.อ.วัชชิระ บำรุงเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงช้างดี เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้
พร้อมด้วย นายมณเฑียร สอนศรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนบ้านโคนเป็นวิทยากรผู้ช่วยในครั้งนี้
และมีบุคลากรกลุ่มอำนวยการ กลุ่มนิเทศฯ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ และกลุ่มนโยบายและแผน
ร่วมดำเนินการจัดการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยโรงเรียนที่เข้าประชุมได้จัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี..


img_0026_resize img_0027_resize img_0028_resize img_0029_resize img_0030_resize img_0031_resize img_0032_resize img_0033_resize img_0034_resize img_0035_resize img_0036_resize img_0037_resize img_0038_resize img_0039_resize img_0040_resize img_0041_resize img_0042_resize img_0043_resize img_0044_resize img_0045_resize img_0046_resize img_0047_resize img_0048_resize img_0049_resize img_0050_resize img_0051_resize img_0052_resize img_0053_resize img_0054_resize img_0055_resize img_0056_resize img_0057_resize img_0058_resize img_0059_resize img_0060_resize img_0061_resize img_0062_resize img_0063_resize img_0064_resize img_0065_resize img_0066_resize img_0067_resize img_0068_resize img_0069_resize img_0070_resize img_0071_resize img_0072_resize img_0073_resize img_0074_resize img_0075_resize img_0076_resize img_0077_resize img_0078_resize img_0079_resize img_0080_resize img_0081_resize img_0082_resize img_0089_resize img_0090_resize img_0091_resize img_0092_resize img_0093_resize img_0094_resize img_0095_resize img_0096_resize img_0097_resize img_0098_resize img_0099_resize img_0100_resize img_0101_resize img_0102_resize img_0103_resize img_0104_resize img_0105_resize img_0106_resize img_0107_resize img_0108_resize img_0109_resize img_0110_resize img_0111_resize img_0112_resize img_0113_resize img_0114_resize img_0115_resize img_0116_resize img_0117_resize img_0118_resize img_0119_resize img_0120_resize img_0121_resize img_0122_resize img_0123_resize img_0124_resize img_0125_resize img_0126_resize img_0127_resize img_0131_resize img_0135_resize img_0136_resize img_0137_resize img_0138_resize IMG_0162_resize_resize IMG_0163_resize_resize IMG_0165_resize_resize IMG_0166_resize_resize IMG_0167_resize_resize IMG_0169_resize_resize IMG_0170_resize_resize IMG_0171_resize_resize IMG_0172_resize_resize IMG_0173_resize_resize IMG_0176_resize_resize IMG_0177_resize_resize IMG_0178_resize_resize IMG_0179_resize_resize IMG_0180_resize_resize IMG_0181_resize_resize IMG_0182_resize_resize IMG_0183_resize_resize IMG_0184_resize_resize IMG_0185_resize_resize IMG_0187_resize_resize IMG_0189_resize_resize IMG_0190_resize_resize IMG_0191_resize_resize IMG_0195_resize IMG_0196_resize_resize IMG_0197_resize_resize IMG_0199_resize IMG_0200_resize_resize IMG_0201_resize_resize IMG_0202_resize_resize IMG_0203_resize_resize IMG_0208_ex_resize IMG_0214_resize IMG_0219_resize IMG_0226_resize IMG_0227_resize IMG_0228_resize IMG_0229_resize IMG_0230_resize IMG_0231_resize IMG_0233_resize IMG_0234_resize IMG_0235_resize IMG_0236_resize IMG_0237_resize IMG_0238_resize IMG_0240_resize IMG_0241_resize IMG_0243_resize IMG_0244_resize IMG_0245_resize IMG_0246_resize IMG_0247_resize IMG_0248_resize IMG_0249_resize IMG_0253_resize IMG_0258_resize IMG_0261_resize IMG_0263_resize IMG_0264_resize IMG_0265_resize IMG_0266_resize IMG_0270_resize IMG_0271_resize IMG_0273_resize IMG_0274_resize