เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
โดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้เป็นประธานการจัดงาน ..มุฑิตาจิต ’57 สรรค์สร้างความดี เพื่อศักดิ์ศรี อุตรดิตถ์
เพื่อแสดงมุทิตาจิตยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา แด่ผู้เกษียณอายุราชการ และลาออกจากราชการ ประจำปี 2557 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสีหราช
โดยมีรอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ทุกท่าน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน  คณาจารย์และบุคลากรเจ้าหน้าที่ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ได้ร่วมเป็นเกียรติงานแสดงมุฑิตาจิตในครั้งนี้ พร้อมแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานด้วยความชื่นชม
พิธีการได้เริ่มโดย พระปลัดอนุชิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหญ่ท่าเสา ได้ให้หลักธรรมคำสอน “หลักการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ”
หลังจากนั้น ทั้งนี้ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่ ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน
ประธานชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดอุตรดิตถ์นายสอาด พรหมน้อย ได้กล่าวต้อนรับ รวมทั้งผู้มีเกียรติได้นำของที่ระลึกมอบให้แก่ ผู้เกษียณอายุราชการ
ด้วยความชื่นชม ยินดีเช่นกัน ในระหว่างการจัดงานมีการแสดงของโขนเทิดพระเกียรติตอนหนุมานจับนางมัจฉา จากโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สามารถเพิ่มรอยยิ้มให้แก่ผู้ร่วมงานและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้เกษียณอายุได้ เป็นอย่างดี การจัดงานในปีนี้ถือได้ว่าเป็นการจัดงานอย่างสมเกียรติ
แสดงให้เห็นว่าข้าราชการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1มีความผูกพัน มีความยินดี สร้างความภาคภูมิให้แก่ ผู้เกษียณอายุอย่างมีความสุข
(กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ขอขอบคุณทีมงานคณะครู/เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมแรงรวมใจ ทำให้การจัดงานครั้งนี้ประสพผลสำเร็จไปด้วยดี..
ขอขอบคุณ อ.ธวัชชัย /อ.ตระการ / อ.วรรณะ / อ.อัครเดช และทีมงานช่างภาพ ที่เอื้อเฟื้อภาพถ่ายทั้งหมด)ab1 (1) ab1 (2) ab1 (5) ab1 (16) ab1 (4) ab1 (3) ab1 (104) ab1 (100) ab1 (20) ab1 (101) ab1 (102) ab1 (103) ab1 (11) ab1 (12) ab1 (13) ab1 (14) ab1 (15) ab1 (18) ab1 (19) ab1 (10) ab1 (21) ab1 (22) ab1 (23) ab1 (24) ab1 (25) ab1 (26) ab1 (27) ab1 (28) ab1 (29) ab1 (30) ab1 (31) ab1 (32) ab1 (33) ab1 (34) ab1 (35) ab1 (36) ab1 (37) ab1 (38) ab1 (39) ab1 (40) ab1 (41) ab1 (42) ab1 (43) ab1 (44) ab1 (45) ab1 (46) ab1 (47) ab1 (48) ab1 (49) ab1 (50) ab1 (51) ab1 (52) ab1 (53) ab1 (54) ab1 (55) ab1 (56) ab1 (57) ab1 (58) ab1 (59) ab1 (6) ab1 (60) ab1 (61) ab1 (62) ab1 (63) ab1 (64) ab1 (65) ab1 (66) ab1 (67) ab1 (68) ab1 (69) ab1 (7) ab1 (70) ab1 (71) ab1 (72) ab1 (73) ab1 (74) ab1 (75) ab1 (76) ab1 (77) ab1 (78) ab1 (79) ab1 (8) ab1 (80) ab1 (81) ab1 (82) ab1 (83) ab1 (84) ab1 (85) ab1 (86) ab1 (87) ab1 (88) ab1 (89) ab1 (9) ab1 (90) ab1 (91) ab1 (92) ab1 (93) ab1 (94) ab1 (95) ab1 (96) ab1 (97) ab1 (98) ab1 (99) gallery with lightbox by VisualLightBox.com v5.6