สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
จัดอบรม การสร้างเวปไซด์ด้วย Joomla


เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555  นายประพฤทธิ์  สุขใย  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเวปไซด์ด้วย JOOMLA  ณ  ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  
โดย นายอุดมศักดิ์  จักรน้ำอ่าง  รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวรายงานถึงความร่วมมือของ
กลุ่มงานข้อมูล กลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่มงาน ICT กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
ที่ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเวปไซด์ด้วย JOOMLA ให้แก่ครูผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนรองรับการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.
มีเป้าหมายให้โรงเรียนในสังกัดมีเวปไซด์ของโรงเรียนครบ ๑๐๐ % การดำเนินการเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ
จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 60 คน รุ่นละ 1 วัน ในวันที่ 24,25 และ 27 สิงหาคม 2555
โดยวิทยากรหลัก ได้แก่ นายวัชชิระ  บำรุงเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงช้างดี
และบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ ในสังกัด พร้อมทั้งนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรผู้ช่วย
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายลำพรรณ์  ทะสุวรรณ์  รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งกำกับ ดูแล กลุ่มนโยบายและแผน
และ นายเชษฐ์  ไทยปิยะ  รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งกำกับ ดูแล นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม


100_2472 100_2473_resize 100_3720_resize 100_3721_resize 100_3722_resize 100_3724_resize 100_3727_resize 100_3728_resize 100_3729_resize 100_3730_resize 100_3731_resize 100_3732_resize 100_3733_resize 100_3734_resize 100_3735_resize 100_3736_resize 100_3737_resize 100_3738_resize 100_3739_resize 100_3740_resize 100_3741_resize 100_3742_resize 100_3743_resize 100_3744_resize 100_3745_resize 100_3746_resize 100_3749_resize 100_3750_resize 100_3751_resize 100_3752_resize 100_3753_resize 100_3754_resize 100_3755_resize 100_3756_resize 100_3757_resize 100_3758_resize 100_3759_resize 100_3760_resize 100_3761_resize 100_3762_resize 100_3763_resize 100_3764_resize 100_3765_resize 100_3766_resize 100_3767_resize 100_3769_resize 100_3770_resize 100_3771_resize 100_3772_resize 100_3773_resize 100_3774_resize 100_3775_resize 100_3776_resize 100_3777_resize 100_3778_resize 100_3779_resize