สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน "แก่งจันทร์โมเดล" จ.เลย
26-27 สิงหาคม 2556


aa1 aa1 (1) aa1 (2) aa1 (3) aa1 (4) aa1 (5) aa1 (6) aa1 (7) aa1 (8) aa1 (9) aa1 (10) aa1 (11) aa1 (12) aa1 (13) aa1 (14) aa1 (15) aa1 (16) aa1 (17) aa1 (18) aa1 (19) aa1 (20) aa1 (21) aa1 (22) aa1 (23) aa1 (24) aa1 (25) aa1 (26) aa1 (27) aa1 (28)