สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
วันที่ 9 กรกฏาคม 2556 เวลา 08.45 น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้

นายชิต นาสัก ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 1 พร้อมด้วยนางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร และ นางสาวรัติพร ภาธรธุวานนท์
ได้มาติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 1 – 5 ของสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
โดยมีนายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินตามกลยุทธ์
ร่วมให้การต้อนรับและรับการตรวจประเมิน และ้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละกลยุทธ์
ได้รายงานการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและผลการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการติดตามฯ ทั้ง 5 กลยุทธ์


..............


DSCF2760_resize DSCF2765_resize DSCF2768_resize DSCF2769_resize DSCF2771_resize DSCF2772_resize DSCF2776_resize DSCF2779_resize DSCF2780_resize DSCF2781_resize DSCF2783_resize DSCF2784_resize DSCF2795_resize DSCF2796_resize DSCF2797_resize DSCF2798_resize DSCF2800_resize DSCF2801_resize DSCF2803_resize DSCF2805_resize DSCF2809_resize DSCF2812_resize DSCF2813_resize DSCF2816_resize DSCF2817_resize DSCF2818_resize DSCF2819_resize DSCF2820_resize DSCF2821_resize DSCF2822_resize DSCF2824_resize DSCF2826_resize DSCF2827_resize DSCF2828_resize DSCF2829_resize DSCF2830_resize DSCF2831_resize DSCF2832_resize DSCF2833_resize DSCF2834_resize DSCF2835_resize DSCF2836_resize DSCF2838_resize DSCF2839_resize DSCF2844_resize DSCF2845_resize DSCF2846_resize DSCF2848_resize DSCF2849_resize DSCF2850_resize DSCF2852_resize DSCF2853_resize DSCF2854_resize DSCF2855_resize DSCF2861_resize DSCF2864_resize DSCF2865_resize DSCF2868_resize DSCF2872_resize DSCF2873_resize DSCF2874_resize DSCF2876_resize DSCF2877_resize DSCF2878_resize DSCF2879_resize DSCF2880_resize DSCF2881_resize DSCF2884_resize DSCF2885_resize DSCF2886_resize DSCF2887_resize DSCF2888_resize DSCF2889_resize DSCF2890_resize DSCF2891_resize DSCF2892_resize DSCF2893_resize DSCF2894_resize DSCF2895_resize DSCF2896_resize DSCF2897_resize DSCF2898_resize DSCF2899_resize DSCF2901_resize DSCF2902_resize DSCF2903_resize DSCF2904_resize DSCF2905_resize DSCF2907_resize DSCF2908_resize DSCF2909_resize DSCF2912_resize DSCF2913_resize DSCF2915_resize DSCF2920_resize DSCF2921_resize DSCF2922_resize DSCF2923_resize DSCF2925_resize DSCF2928_resize DSCF2929_resize DSCF2934_resize DSCF2935_resize DSCF2936_resize DSCF2937_resize DSCF2938_resize DSCF2939_resize DSCF2940_resize DSCF2942_resize DSCF2947_resize DSCF2948_resize DSCF2950_resize DSCF2952_resize DSCF2954_resize DSCF2957_resize DSCF2960_resize DSCF2961_resize DSCF2962_resize