นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมด้วยนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ
ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โดยมีนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นผู้นำคณะตรวจเยี่ยม
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ และ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214
...............................

ในการเดินทางมาร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
(พร้อมกับจังหวัดพิษณุโลก)
ระหว่างวันที่ ่ 20-21 มกราคม 2556


DSCF5648 DSCF5649 DSCF5650 DSCF5654 DSCF5657 DSCF5662 DSCF5663 DSCF5665 DSCF5666 DSCF5670 DSCF5671 DSCF5675 DSCF5678 DSCF5680 DSCF5681 DSCF5683 DSCF5691 DSCF5701 DSCF5715 DSCF5716 DSCF5721 DSCF5724 DSCF5725 DSCF5734 DSCF5738 DSCF5741 DSCF5745 DSCF5748 DSCF5749 DSCF5751 DSCF5753 DSCF5755 DSCF5761 DSCF5764 DSCF5767 DSCF5770 DSCF5771 DSCF5778 DSCF5779 DSCF5784 DSCF5787 DSCF5791 DSCF5795 DSCF5796 DSCF5800 DSCF5801 DSCF5802 DSCF5803 DSCF5806 DSCF5808 DSCF5812 DSCF5813 DSCF5814 DSCF5815 DSCF5817 DSCF5819 DSCF5821 DSCF5823 DSCF5824 DSCF5826 DSCF5827 DSCF5828 DSCF5831 DSCF5837 DSCF5839 DSCF5840 DSCF5844 DSCF5849 DSCF5850 DSCF5851 DSCF5852 DSCF5858 DSCF5862 DSCF5863 DSCF5866 DSCF5867 DSCF5869 DSCF5871 DSCF5872 DSCF5874 DSCF5875 DSCF5882 DSCF5887 DSCF5897 DSCF5901 DSCF5905 DSCF5907 DSCF5910 DSCF5911 DSCF5912 DSCF5913 DSCF5915 DSCF5916 DSCF5917 DSCF5918 DSCF5922 DSCF5923 DSCF5924 DSCF5929 DSCF5935 DSCF5936 DSCF5938 DSCF5939 DSCF5940 DSCF5941 DSCF5942 DSCF5943 DSCF5944 DSCF5946 DSCF5947 DSCF5951 DSCF5955 DSCF5956 DSCF5959 DSCF5960 DSCF5962 DSCF5963 DSCF5966 DSCF5968 DSCF5971 DSCF5972 DSCF5973 DSCF5974 DSCF5975 DSCF5978 DSCF5979 DSCF5980 DSCF5981 DSCF5982 DSCF5983 DSCF5984 DSCF5986 DSCF5987 DSCF5988 DSCF5995 DSCF5997 DSCF6001 DSCF6003 DSCF6004 DSCF6006 DSCF6007 DSCF6008 DSCF6018 DSCF6019 DSCF6020 DSCF6022 DSCF6024 DSCF6027 DSCF6028 DSCF6030 DSCF6033 DSCF6034 DSCF6035 DSCF6041 DSCF6084 DSCF6097 DSCF6099 DSCF6108 DSCF6112 DSCF6114 DSCF6117 DSCF6120 DSCF6121 DSCF6124 DSCF6125 DSCF6126 DSCF6127 DSCF6128 DSCF6129 DSCF6135 DSCF6140 DSCF6141 DSCF6142 DSCF6143 DSCF6147 DSCF6149 DSCF6151 SAM_1667 SAM_1674 SAM_1681 SAM_1682 SAM_1688 SAM_1691 SAM_1694 SAM_1696 SAM_1699 SAM_1703 SAM_1704 SAM_1708 SAM_1710 SAM_1713 SAM_1716 SAM_1717 SAM_1723 SAM_1725 SAM_1729 SAM_1730 SAM_1732 SAM_1733 SAM_1738 SAM_1742 SAM_1743 SAM_1745 SAM_1749 SAM_1754 SAM_1763 SAM_1773 SAM_1774 SAM_1776 SAM_1777 SAM_1778 SAM_1779 SAM_1780 SAM_1782 SAM_1783 SAM_1784 SAM_1790 SAM_1792 SAM_1793 SAM_1796 SAM_1797 SAM_1801 SAM_1802 SAM_1806 SAM_1808 SAM_1809