4-5 สิงหาคม 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ "การพัฒนาศึกษานิเทศก์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่ศตวรรษที่ 21"
พิจารณาคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี และการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ดีเด่น ระดับเครือข่ายการนิเทศ
กลุ่มจังหวัด เครือข่ายการนิเทศที่ 17 (พิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์)


โดย ท่านรองเลขาฯ กพฐ. ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานและบรรยายพิเศษ
โดยมีนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และ รองผอ.สพป.อต.1 ทุกท่าน
ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และศน.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมข้าราชการฯ ในสพป.อต.1 ร่วมให้การต้อนรับ
.ร.ร.บ้านน้ำพี้ฯ ได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 จัดการแสดงความเป็นมาของกลุ่มอาเซียน

ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์

utd1 (1) utd1 (2) utd1 (3) utd1 (4) utd1 (5) utd1 (8) utd1 (9) utd1 (10) utd1 (11) utd1 (12) utd1 (13) utd1 (15) utd1 (16) utd1 (18) utd1 (19) utd1 (20) utd1 (21) utd1 (22) utd1 (23) utd1 (24) utd1 (25) utd1 (26) utd1 (27) utd1 (28) utd1 (29) utd1 (30) utd1 (31) utd1 (32) utd1 (33) utd1 (34) utd1 (35) utd1 (36) utd1 (37) utd1 (38) utd1 (39) utd1 (40) utd1 (41) utd1 (42) utd1 (43) utd1 (44) utd1 (45) utd1 (46) utd1 (47) utd1 (48) utd1 (49) utd1 (50) utd1 (51) utd1 (52) utd1 (53) utd1 (54) utd1 (55) utd1 (56) utd1 (57) utd1 (58) utd1 (59) utd1 (60) utd1 (61) utd1 (62) utd1 (63) utd1 (64) utd1 (65) utd1 (66) utd1 (67) utd1 (68) utd1 (69) utd1 (71) utd1 (72) utd1 (73) utd1 (74) utd1 (75) utd1 (76) utd1 (77) utd1 (78) utd1 (79) utd1 (80) utd1 (82) utd1 (83) utd1 (84) utd1 (85) utd1 (86) utd1 (87) gallery with lightbox by VisualLightBox.com v5.6