เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2556 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยประธานในพิธีนำผู้ร่วมพิธีประกอบพิธีถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงนานัปการ
ต่อจากนั้นประธานในพิธีได้มอบประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2555
ประเภทผู้บริหาร 3 ราย ประเภทผู้สอน 3 ราย และประเภทผู้สนับสนุน 2 ราย
และผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้รับเครื่องหมายวูดแบร์ด 3 ท่อน จำนวน 6 ราย ได้รับเครื่องหมายวูดแบร์ด 2 ท่อน จำนวน 1 ราย
พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมกองลูกเสือที่มาร่วมพิธี ในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ลูกเสือวิสามัญ และเนตรนารี รวมทั้งสิ้นจำนวน 746 นาย
ในการนี้ นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
รับมอบประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุนกิจการลูกเสือDSCF2287_resize DSCF2290_resize DSCF2291_resize DSCF2296_resize
DSCF2298_resize
DSCF2302_resize DSCF2303_resize DSCF2304_resize DSCF2305_resize DSCF2310_resize DSCF2312_resize DSCF2313_resize DSCF2314_resize DSCF2316_resize DSCF2317_resize DSCF2323_resize DSCF2325_resize DSCF2327_resize DSCF2328_resize DSCF2332_resize DSCF2333_resize DSCF2335_resize DSCF2336_resize DSCF2337_resize DSCF2338_resize DSCF2339_resize DSCF2340_resize DSCF2341_resize DSCF2342_resize DSCF2343_resize DSCF2344_resize DSCF2345_resize DSCF2346_resize DSCF2347_resize DSCF2348_resize DSCF2349_resize DSCF2350_resize DSCF2351_resize DSCF2352_resize DSCF2353_resize DSCF2354_resize DSCF2355_resize DSCF2356_resize DSCF2357_resize DSCF2358_resize DSCF2359_resize DSCF2360_resize DSCF2365_resize DSCF2366_resize DSCF2367_resize DSCF2368_resize DSCF2369_resize DSCF2370_resize DSCF2371_resize DSCF2372_resize DSCF2373_resize DSCF2375_resize DSCF2377_resize DSCF2378_resize DSCF2381_resize DSCF2382_resize DSCF2384_resize DSCF2393_resize DSCF2398_resize DSCF2399_resize DSCF2402_resize DSCF2404_resize DSCF2406_resize DSCF2407_resize DSCF2408_resize DSCF2409_resize DSCF2412_resize DSCF2413_resize DSCF7806_resize DSCF7808_resize DSCF7809_resize DSCF7811_resize DSCF7812_resize DSCF7813_resize DSCF7818_resize DSCF7821_resize DSCF7824_resize DSCF7827_resize DSCF7828_resize DSCF7829_resize DSCF7832_resize DSCF7834_resize DSCF7835_resize DSCF7842_resize DSCF7844_resize DSCF7846_resize DSCF7847_resize DSCF7850_resize DSCF7852_resize DSCF7853_resize DSCF7854_resize DSCF7856_resize DSCF7857_resize DSCF7863_resize DSCF7865_resize DSCF7866_resize DSCF7867_resize DSCF7868_resize DSCF7869_resize DSCF7870_resize DSCF7871_resize DSCF7872_resize DSCF7873_resize DSCF7874_resize DSCF7875_resize DSCF7876_resize DSCF7878_resize DSCF7881_resize DSCF7883_resize DSCF7888_resize DSCF7890_resize DSCF7891_resize DSCF7892_resize DSCF7893_resize DSCF7895_resize DSCF7897_resize DSCF7902_resize DSCF7903_resize DSCF7905_resize DSCF7907_resize DSCF7908_resize DSCF7909_resize DSCF7910_resize DSCF7912_resize DSCF7916_resize DSCF7917_resize DSCF7918_resize DSCF7920_resize DSCF7923_resize IMG_5023_resize IMG_5025_resize IMG_5036_resize IMG_5039_resize IMG_5074_resize IMG_5075_resize IMG_5076_resize