สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2555

          เมื่อวันที่  21,22,23 กันยายน 2555  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
จัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2555
โดยในวันที่ 21 กันยายน 2555 เป็นการแข่งขันของกลุ่มการศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)  
วันที่ 22 กันยายน 2555 เป็นกลุ่มของนักเรียนระดับประถมศึกษา และในวันที่ 23 กันยายน 2555
เป็นกลุ่มของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา โดยการจัดแข่งขั้นศิลปหัตถกรรมของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ในครั้งนี้
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ และเน้นความสำคัญทั้งความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม
และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ อย่างแท้จริง โดยเฉพาะสร้างความภูมิใจในความสำเร็จของตน
โดยจัดให้มีการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันทักษะทางภาษาไทย,คณิตศาสตร์,การงานพื้นฐานอาชีพ,
ประกวดมารยาทงามแบบไทย,การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์,การประกวดร้องเพลง  เป็นต้น ซึ่งการแข่งขันแต่ละกิจกรรมจัด
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม
และโรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้จะเป็นตัวแทนของกิจกรรมแต่ละประเภท
เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่
ในระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2555  
..... กรรณิกา  ภาพ : ข่าว / ธราเทพ  รายงาน


100_5383_resize 100_5384_resize 100_5385_resize 100_5386_resize 100_5387_resize 100_5388_resize 100_5389_resize 100_5390_resize 100_5391_resize 100_5393_resize 100_5397_resize 100_5398_resize 100_5399_resize 100_5401_resize 100_5402_resize 100_5403_resize 100_5404_resize 100_5405_resize 100_5406_resize 100_5407_resize 100_5408_resize 100_5409_resize 100_5410_resize 100_5522_resize 100_5524_resize 100_5527_resize 100_5528_resize 100_5529_resize 100_5530_resize 100_5531_resize 100_5532_resize 100_5533_resize 100_5534_resize 100_5535_resize 100_5536_resize 100_5537_resize 100_5538_resize 100_5539_resize 100_5541_resize 100_5542_resize 100_5543_resize 100_5544_resize 100_5545_resize 100_5546_resize 100_5547_resize 100_5548_resize 100_5549_resize 100_5550_resize 100_5551_resize 100_5552_resize 100_5553_resize 100_5554_resize 100_5555_resize 100_5556_resize 100_5557_resize 100_5559_resize 100_5560_resize 100_5561_resize 100_5562_resize 100_5563_resize 100_5564_resize 100_5565_resize 100_5566_resize 100_5567_resize 100_5568_resize 100_5569_resize 100_5570_resize 100_5571_resize 100_5572_resize 100_5574_resize 100_5575_resize 100_5576_resize 100_5577_resize 100_5578_resize 100_5579_resize 100_5580_resize 100_5581_resize 100_5582_resize 100_5583_resize 100_5584_resize 100_5585_resize 100_5587_resize 100_5588_resize 100_5589_resize 100_5590_resize 100_5591_resize 100_5592_resize 100_5593_resize 100_5594_resize 100_5595_resize 100_5597_resize 100_5598_resize 100_5599_resize 100_5600_resize 100_5602_resize 100_5603_resize 100_5604_resize 100_5605_resize 100_5606_resize 100_5607_resize 100_5608_resize 100_5609_resize 100_5610_resize 100_5611_resize 100_5612_resize 100_5613_resize 100_5614_resize 100_5615_resize 100_5616_resize 100_5617_resize 100_5618_resize 100_5619_resize 100_5620_resize
100_5621_resize 100_5623_resize 100_5624_resize 100_5625_resize 100_5626_resize 100_5627_resize 100_5628_resize 100_5629_resize 100_5630_resize 100_5631_resize 100_5632_resize 100_5633_resize 100_5634_resize 100_5637_resize 100_5638_resize 100_5639_resize 100_5640_resize 100_5641_resize 100_5642_resize 100_5643_resize 100_5644_resize 100_5645_resize 100_5646_resize 100_5647_resize 100_5649_resize 100_5650_resize 100_5651_resize 100_5652_resize 100_5653_resize 100_5654_resize 100_5655_resize 100_5657_resize 100_5658_resize 100_5659_resize 100_5660_resize 100_5661_resize 100_5662_resize 100_5663_resize 100_5664_resize 100_5665_resize 100_5666_resize 100_5670_resize 100_5671_resize 100_5672_resize 100_5673_resize 100_5674_resize 100_5675_resize 100_5676_resize 100_5677_resize 100_5679_resize 100_5681_resize 100_5682_resize 100_5683_resize 100_5684_resize 100_5687_resize 100_5688_resize 100_5689_resize 100_5690_resize 100_5691_resize 100_5692_resize 100_5693_resize 100_5694_resize 100_5695_resize 100_5696_resize 100_5697_resize 100_5698_resize 100_5699_resize 100_5700_resize 100_5701_resize 100_5702_resize 100_5703_resize 100_5704_resize 100_5705_resize 100_5706_resize 100_5707_resize 100_5708_resize 100_5709_resize 100_5710_resize 100_5711_resize 100_5713_resize 100_5714_resize 100_5715_resize 100_5716_resize 100_5717_resize 100_5718_resize 100_5719_resize 100_5720_resize 100_5721_resize 100_5722_resize 100_5723_resize 100_5724_resize 100_5725_resize 100_5726_resize 100_5727_resize 100_5728_resize 100_5729_resize 100_5730_resize 100_5731_resize 100_5732_resize 100_5733_resize 100_5734_resize 100_5735_resize 100_5736_resize 100_5737_resize 100_5739_resize 100_5740_resize 100_5743_resize 100_5744_resize 100_5745_resize 100_5746_resize 100_5747_resize 100_5748_resize 100_5749_resize 100_5750_resize 100_5751_resize 100_5752_resize 100_5753_resize 100_5755_resize 100_5756_resize 100_5757_resize 100_5758_resize 100_5759_resize 100_5760_resize 100_5761_resize 100_5762_resize 100_5763_resize 100_5764_resize 100_5765_resize 100_5766_resize 100_5767_resize 100_5768_resize 100_5769_resize 100_5770_resize 100_5771_resize 100_5772_resize 100_5773_resize 100_5774_resize 100_5778_resize 100_5779_resize 100_5780_resize 100_5781_resize 100_5782_resize 100_5783_resize 100_5784_resize 100_5785_resize 100_5787_resize 100_5788_resize 100_5789_resize 100_5790_resize 100_5792_resize 100_5793_resize 100_5794_resize 100_5795_resize 100_5797_resize 100_5798_resize 100_5800_resize 100_5801_resize 100_5802_resize 100_5803_resize IMG_4548_resize IMG_4557_resize IMG_4558_resize IMG_4559_resize IMG_4560_resize IMG_4561_resize IMG_4562_resize IMG_4563_resize IMG_4564_resize IMG_4565_resize IMG_4566_resize IMG_4567_resize IMG_4568_resize IMG_4569_resize IMG_4570_resize IMG_4571_resize IMG_4572_resize IMG_4573_resize IMG_4574_resize IMG_4575_resize IMG_4577_resize IMG_4578_resize IMG_4579_resize IMG_4582_resize IMG_4587_resize IMG_4588_resize IMG_4589_resize IMG_4590_resize IMG_4591_resize IMG_4592_resize IMG_4593_resize IMG_4594_resize IMG_4595_resize IMG_4596_resize IMG_4597_resize IMG_4598_resize IMG_4599_resize IMG_4600_resize IMG_4601_resize IMG_4602_resize IMG_4603_resize IMG_4604_resize IMG_4605_resize IMG_4606_resize IMG_4607_resize IMG_4608_resize IMG_4609_resize IMG_4610_resize IMG_4611_resize IMG_4612_resize IMG_4613_resize IMG_4614_resize IMG_4615_resize IMG_4616_resize