การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
และการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
10 เมษายน 2558 ณ ห้องเหล็กน้ำพี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1


utd01 (0) utd01 (10) utd01 (11) utd01 (9) utd01 (6) utd01 (5) utd01 (7) utd01 (8) utd01 (4) utd01 (1) utd01 (3) utd01 (12) utd01 (105) utd01 (106) utd01 (107) utd01 (108) utd01 (109) utd01 (110) utd01 (111) utd01 (112) utd01 (113) utd01 (114) utd01 (2) utd01 (118) utd01 (115) utd01 (117) utd01 (116) utd01 (102) utd01 (103) utd01 (104) utd01 (27) utd01 (101) utd01 (100) utd01 (13) utd01 (14) utd01 (15) utd01 (16) utd01 (17) utd01 (18) utd01 (19) utd01 (20) utd01 (21) utd01 (22) utd01 (23) utd01 (24) utd01 (25) utd01 (26) utd01 (28) utd01 (29) utd01 (30) utd01 (31) utd01 (32) utd01 (33) utd01 (35) utd01 (36) utd01 (37) utd01 (34) utd01 (38) utd01 (39) utd01 (40) utd01 (41) utd01 (42) utd01 (43) utd01 (44) utd01 (45) utd01 (46) utd01 (47) utd01 (56) utd01 (57) utd01 (58) utd01 (49) utd01 (51) utd01 (59) utd01 (48) utd01 (55) utd01 (50) utd01 (60) utd01 (52) utd01 (61) utd01 (53) utd01 (54) utd01 (62) utd01 (63) utd01 (64) utd01 (65) utd01 (66) utd01 (67) utd01 (68) utd01 (69) utd01 (70) utd01 (71) utd01 (72) utd01 (73) utd01 (74) utd01 (75) utd01 (76) utd01 (77) utd01 (78) utd01 (79) utd01 (80) utd01 (81) utd01 (82) utd01 (83) utd01 (84) utd01 (85) utd01 (86) utd01 (87) utd01 (88) utd01 (89) utd01 (90) utd01 (91) utd01 (92) utd01 (93) utd01 (94) utd01 (95) utd01 (96) utd01 (97) utd01 (98) utd01 (99) lightbox galleriaby VisualLightBox.com v6.1