เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ...สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
จัดงาน "ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย" ประจำปี 2556
โดยมีนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมรองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ร่วมจัดงาน สงกรานต์ ตามประเพณีปีใหม่ไทย ปี 2556 โดยช่วงเช้าจัดให้มีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
พิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคล หลังจากนั้นในช่วงบ่ายจัดให้มีพิธีรดน้ำดำหัว และขอพรผู้บริหาร
เพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเองต่อไป งานจัดขึ้น ณ บริเวณห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


IMG_1392_resize_resize IMG_1395_resize_resize IMG_1396_resize_resize IMG_1399_resize_resize IMG_1401_resize_resize IMG_1406_resize_resize IMG_1407_resize_resize IMG_1412_resize_resize IMG_1416_resize_resize IMG_1422_resize_resize IMG_1429_resize_resize IMG_1431_resize_resize IMG_1438_resize_resize IMG_1440_resize_resize IMG_1441_resize_resize IMG_1442_resize_resize IMG_1443_resize_resize IMG_1446_resize_resize IMG_1449_resize_resize IMG_1453_resize_resize IMG_1459_resize_resize IMG_1460_resize_resize IMG_1461_resize_resize IMG_1462_resize_resize IMG_1463_resize_resize IMG_1464_resize_resize IMG_1465_resize_resize IMG_1467_resize_resize IMG_1468_resize_resize IMG_1469_resize_resize IMG_1492_resize_resize IMG_1494_resize_resize IMG_1499_resize_resize IMG_1503_resize_resize IMG_1505_resize_resize IMG_1506_resize_resize IMG_1507_resize_resize IMG_1508_resize_resize IMG_1512_resize_resize IMG_1513_resize_resize IMG_1515_resize_resize IMG_1516_resize_resize IMG_1517_resize_resize IMG_1518_resize_resize IMG_1520_resize_resize IMG_1521_resize_resize IMG_1523_resize_resize IMG_1525_resize_resize IMG_1527_resize_resize IMG_1530_resize_resize IMG_1538_resize_resize IMG_1541_resize_resize IMG_1543_resize_resize IMG_1545_resize_resize IMG_1546_resize_resize IMG_1548_resize_resize IMG_1549_resize_resize IMG_1550_resize_resize IMG_1552_resize_resize IMG_1554_resize_resize IMG_1560_resize_resize IMG_1561_resize_resize IMG_1562_resize_resize IMG_1563_resize_resize IMG_1565_resize_resize IMG_1568_resize_resize IMG_1572_resize_resize IMG_1573_resize_resize IMG_1574_resize_resize IMG_1575_resize_resize IMG_1576_resize_resize IMG_1578_resize_resize IMG_1579_resize_resize IMG_1580_resize_resize