สุขสันต์ วันสงกรานต์ 2557

วันสงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่อยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยทุกคน
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จึงจัดให้มีกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย 2557
ประกอบด้วยพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปในสำนักงาน และรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 ในวันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 14.45 น.
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โดยมีนายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานจัดงาน
ผู้ร่วมงานประกอบด้วยรอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 สังกัดเอกชน และ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ภายในงานมีกิจกรรมประกอบอาหารรับประทานร่วมกัน
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์วันปีใหม่ไทย 2557

(วัชรา คำภู่ ศูนย์ ITEC สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1....ภาพ : ข่าว)


IMG_0111 IMG_0112_resize IMG_0113_resize IMG_0114_resize IMG_0115_resize IMG_0117_resize IMG_0118_resize IMG_0119_resize IMG_0121_resize IMG_0122_resize IMG_0124_resize IMG_0125_resize IMG_0128_resize IMG_0129_resize IMG_0131_resize IMG_0132_resize IMG_0133_resize IMG_0134_resize IMG_0135_resize IMG_0136_resize IMG_0137_resize IMG_0139_resize IMG_0141_resize IMG_0142_resize IMG_0143_resize IMG_0146_resize IMG_0147_resize IMG_0148_resize IMG_0150_resize IMG_0152_resize IMG_0153_resize IMG_0154_resize IMG_0155_resize IMG_0156_resize IMG_0158_resize IMG_0159_resize IMG_0161_resize IMG_0163_resize IMG_0165_resize IMG_0167_resize IMG_0169_resize IMG_0170_resize IMG_0173_resize IMG_0174_resize IMG_0176_resize IMG_0177_resize IMG_0179_resize IMG_0181_resize IMG_0182_resize IMG_0184_resize IMG_0185_resize IMG_0186_resize IMG_0187_resize IMG_0188_resize IMG_0189_resize IMG_0190_resize IMG_0191_resize IMG_0192_resize IMG_0194_resize IMG_0195_resize IMG_0196_resize IMG_0197_resize IMG_0199_resize IMG_0200_resize IMG_0201_resize IMG_0202_resize IMG_0203_resize IMG_0204_resize IMG_0205_resize IMG_0206_resize IMG_0207_resize IMG_0208