สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
จัดให้มีการประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2556 ในภาคเช้า
และประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมทั้งการบันทึกข้อตกลงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดในภาคบ่าย
โดยมี นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุม
ทั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น ด้วยรูปแบบโครงสร้างการบริหารจัดการเรียนรวม
โดยคณะกรรมการบริหารศูนย์โรงเรียน ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก ตลอดจนการบันทึกข้อตกลงในการพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่าง ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 กับ ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งการประชุม จัดให้มีทั้งภาคทฤษฎี และกิจกรรมกลุ่ม
มี นายยงยุทธ พรมฝาย รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายสมบูรณ์ สนมฉ่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน
ร่วมให้คำแนะนำในการดำเนินการกิจกรรมกลุ่ม ....... กรรณิกา ภาพ : ข่าว / ธราเทพ : รายงาน

01_resize IMG_1606_resize IMG_1607_resize IMG_1608_resize IMG_1609_resize IMG_1611_resize IMG_1613_resize IMG_1614_resize IMG_1618_resize IMG_1619_resize IMG_1620_resize IMG_1622_resize IMG_1624_resize IMG_1625_resize IMG_1626_resize IMG_1629_resize IMG_1637_resize IMG_1640_resize IMG_1643_resize IMG_1647_resize IMG_1649_resize IMG_1650_resize IMG_1651_resize IMG_1652_resize IMG_1653_resize IMG_1655_resize IMG_1656_resize IMG_1659_resize IMG_1660_resize IMG_1662_resize IMG_1664_resize IMG_1668_resize IMG_1672_resize IMG_1675_resize