..เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ได้จัดสรร และมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอน รุ่นที่ 1
ประจำปีงบประมาณ 2555 ณ ห้องประชุมลางสาด เพื่อใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.2
ปีการศึกษา 2556 ประกอบกับเนื้อหาสาระที่บรรจุในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ชุดนี้ เป็นเนื้อหาสาระ
สำหรับการจัดการเรียนการสอน ในระดับ ป. 2 โดย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับการจัดสรรทั้งหมด 269 เครื่อง
เพื่อมอบให้กับครูผู้สอนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โรงเรียนสังกัด อปท.และโรงเรียนสังกัด สช.
ในการนี้ นายยงยุทธ พรมฝาย รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ให้เกียรติมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)ให้กับผู้แทนครูที่รับมอบในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
(งานประชาสัมพันธ์ , กลุ่มนโยบายและแผน, กลุ่มนิเทศฯ , นศ.ฝึกงานวิทยาลัย์เทคโนโลยีอุตรดิตถ์)

IMG_4600_resize IMG_4601_resize IMG_4602_resize IMG_4603_resize IMG_4604_resize IMG_4605_resize IMG_4607_resize IMG_4608_resize IMG_4609_resize IMG_4610_resize IMG_4612_resize IMG_4613_resize IMG_4615_resize IMG_4616_resize IMG_4617_resize IMG_4618_resize IMG_4619_resize IMG_4620_resize IMG_4621_resize IMG_4622_resize IMG_4624_resize IMG_4626_resize IMG_4627_resize IMG_4628_resize IMG_4630_resize IMG_4634_resize IMG_4635_resize IMG_4636_resize IMG_4637_resize IMG_4638_resize IMG_4639_resize IMG_4640_resize IMG_4641_resize IMG_4643_resize IMG_4645_resize IMG_4646_resize IMG_4647_resize IMG_4648_resize IMG_4650_resize IMG_4651_resize IMG_4655_resize IMG_4656_resize IMG_4658_resize IMG_4659_resize IMG_4660_resize IMG_4664_resize IMG_4665_resize IMG_4666_resize IMG_4667_resize IMG_4669_resize IMG_4670_resize IMG_4671_resize IMG_4672_resize IMG_4673_resize IMG_4674_resize IMG_4675_resize IMG_4676_resize IMG_4677_resize IMG_4678_resize IMG_4679_resize IMG_4681_resize IMG_4682_resize IMG_4685_resize IMG_4686_resize IMG_4687_resize IMG_4688_resize IMG_4689_resize IMG_4690_resize IMG_4691_resize IMG_4692_resize IMG_4694_resize IMG_4695_resize IMG_4696_resize IMG_4699_resize gallery with lightbox by VisualLightBox.com v5.6