คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมกับ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
และส่วนราชการที่จัดการศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์
"จัดงานวันครู ประจำปี 2556" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โดยในภาคเช้ามีพิธีทางศาสนา
พิธีถวายพระพรชัยมงคลถวายสัตย์ปฏิญาณ
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "พระผู้ทรงเป็นครู"
พิธีบูชาบูรพาจารย์ โดยมีนายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานในพิธี
ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี มรภ.อุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับ
โดยมี นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อ่านสารวันครู พิธีมอบรางวัลคุรุสดุดี
ครูสอนดีเด่น,1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม,รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น,ครูดีในดวงใจ,รางวัลหนึ่งแสนครูดี
ให้แก่ครูในสังกัดต่างๆ ทุกสังกัด..

DSC_0913_resize DSC_0915_resize DSC_0917_resize DSC_0918_resize DSC_0919_resize DSC_0920_resize DSC_0921_resize DSC_0922_resize DSC_0923_resize DSC_0924_resize DSC_0925_resize DSC_0926_resize DSC_0927_resize DSC_0928_resize DSC_0929_resize DSC_0930_resize DSC_0931_resize DSC_0933_resize DSC_0934_resize DSC_0935_resize DSC_0936_resize DSC_0937_resize DSC_0938_resize DSC_0939_resize DSC_0942_resize DSC_0943_resize DSC_0944_resize DSC_0945_resize DSC_0947_resize DSC_0948_resize DSC_0949_resize DSC_0950_resize DSC_0951_resize DSC_0952_resize DSC_0953_resize DSC_0954_resize DSC_0955_resize DSC_0956_resize DSC_0957_resize DSC_0958_resize DSC_0959_resize DSC_0960_resize DSC_0962_resize DSC_0963_resize DSC_0964_resize DSC_0965_resize DSC_0966_resize DSC_0967_resize DSC_0968_resize DSC_0969_resize DSC_0971_resize DSC_0973_resize DSC_0975_resize DSC_0979_resize DSC_0980_resize DSC_0981_resize DSC_0982_resize DSC_0983_resize DSC_0984_resize DSC_0985_resize DSC_0986_resize DSC_0987_resize DSC_0988_resize DSC_0989_resize DSC_0990_resize DSC_0991_resize DSC_0992_resize DSC_0993_resize DSC_0994_resize DSC_0995_resize DSC_0996_resize DSC_0997_resize DSC_0999_resize DSC_1113_resize DSC_1114_resize DSC_1115_resize DSC_1116_resize DSC_1117_resize DSC_1118_resize DSC_1119_resize DSC_1120_resize DSC_1121_resize DSC_1122_resize DSC_1123_resize DSC_1124_resize DSC_1125_resize DSC_1126_resize DSC_1127_resize DSC_1128_resize DSC_1129_resize DSC_1130_resize DSC_1131_resize DSC_1132_resize DSC_1135_resize DSC_1136_resize DSC_1137_resize DSC_1138_resize DSC_1139_resize DSC_1140_resize DSC_1142_resize DSC_1143_resize DSC_1144_resize DSC_1145_resize DSC_1146_resize DSC_1147_resize DSC_1148_resize DSC_1150_resize DSC_1151_resize DSC_1154_resize DSC_1156_resize DSC_1161_resize DSC_1163_resize DSC_1164_resize DSC_1166_resize DSC_1167_resize DSC_1168_resize DSC_1171_resize DSC_1172_resize DSC_1174_resize DSC_1176_resize DSC_1178_resize DSC_1179_resize DSC_1180_resize DSC_1181_resize DSC_1182_resize DSC_1183_resize DSC_1184_resize DSC_1185_resize DSC_1187_resize DSC_1188_resize DSC_1189_resize DSC_1190_resize DSC_1193_resize DSC_1194_resize DSC_1195_resize DSC_1196_resize DSC_1197_resize DSC_1198_resize DSC_1199_resize DSC_1200_resize DSC_1201_resize DSC_1202_resize DSC_1204_resize DSC_1205_resize DSC_1207_resize DSC_1208_resize DSC_1209_resize DSC_1211_resize DSC_1212_resize DSC_1213_resize DSC_1214_resize DSC_1215_resize DSC_1216_resize DSC_1217_resize DSC_1218_resize DSC_1219_resize DSC_1220_resize DSC_1222_resize DSC_1224_resize DSC_1225_resize DSC_1226_resize DSC_1227_resize DSC_1230_resize DSC_1231_resize DSC_1232_resize DSC_1233_resize DSC_1234_resize DSC_1236_resize DSC_1237_resize DSC_1238_resize DSC_1240_resize DSC_1241_resize DSC_1242_resize DSC_1243_resize DSC_1244_resize DSC_1246_resize DSC_1247_resize DSC_1248_resize DSC_1249_resize DSC_1250_resize DSC_1251_resize DSC_1252_resize DSC_1254_resize DSC_1255_resize DSC_1256_resize DSC_1257_resize DSC_1258_resize DSC_1260_resize DSC_1261_resize DSC_1262_resize DSC_1263_resize DSC_1264_resize DSC_1265_resize DSC_1269_resize DSC_1270_resize DSC_1271_resize DSC_1272_resize DSC_1273_resize DSC_1274_resize DSC_1275_resize DSC_1276_resize DSC_1281_resize DSC_1282_resize DSC_1283_resize DSC_1284_resize DSC_1286_resize DSC_1287_resize DSC_1288_resize DSC_1289_resize DSC_1290_resize DSC_1291_resize DSC_1292_resize DSC_1293_resize DSC_1294_resize DSC_1295_resize DSC_1297_resize DSC_1298_resize DSC_1299_resize DSC_1300_resize DSC_1301_resize DSC_1302_resize DSC_1303_resize DSC_1304_resize DSC_1305_resize DSC_1307_resize DSC_1308_resize DSC_1309_resize DSC_1310_resize DSC_1311_resize DSC_1312_resize DSC_1313_resize DSC_1314_resize DSC_1315_resize DSC_1316_resize DSC_1317_resize DSC_1318_resize DSC_1319_resize DSC_1320_resize DSC_1321_resize DSC_1323_resize DSC_1326_resize DSC_1327_resize DSC_1328_resize DSC_1329_resize DSC_1330_resize DSC_1331_resize DSC_1332_resize DSC_1333_resize DSC_1335_resize DSC_1336_resize DSC_1337_resize DSC_1339_resize DSC_1340_resize DSC_1342_resize DSC_1343_resize DSC_1344_resize DSC_1345_resize DSC_1346_resize DSC_1349_resize DSC_1351_resize DSC_1352_resize DSC_1353_resize DSC_1354_resize DSC_1355_resize DSC_1356_resize DSC_1357_resize DSC_1358_resize DSC_1359_resize DSC_1360_resize DSC_1362_resize DSC_1365_resize DSC_1369_resize DSC_1370_resize DSC_1371_resize DSC_1372_resize DSC_1373_resize DSC_1375_resize DSC_1377_resize DSC_1378_resize DSC_1379_resize DSC_1380_resize DSC_1382_resize DSC_1383_resize DSC_1384_resize DSC_1386_resize DSC_1387_resize DSC_1388_resize DSC_1389_resize DSC_1390_resize DSC_1391_resize DSC_1392_resize DSC_1394_resize DSC_1395_resize DSC_1396_resize DSC_1397_resize DSC_1399_resize DSC_1400_resize DSC_1403_resize DSC_1404_resize DSC_1406_resize DSC_1408_resize DSC_1410_resize DSC_1412_resize DSC_1414_resize DSC_1419_resize DSC_1420_resize DSC_1421_resize DSC_1422_resize DSC_1423_resize DSC_1426_resize DSC_1427_resize DSC_1429_resize DSC_1431_resize DSC_1432_resize DSC_1436_resize DSC_1438_resize DSC_1439_resize DSC_1440_resize DSC_1442_resize DSC_1444_resize DSC_1445_resize DSC_1446_resize DSC_1449_resize DSC_1450_resize DSC_1455_resize DSC_1456_resize DSC_1458_resize DSC_1459_resize DSC_1460_resize DSC_1461_resize DSC_1463_resize DSC_1464_resize DSC_1466_resize DSC_1469_resize DSC_1470_resize DSC_1471_resize DSC_1472_resize DSC_1474_resize DSC_1476_resize DSC_1478_resize DSC_1479_resize DSC_1482_resize DSC_1483_resize DSC_1484_resize DSC_1486_resize DSC_1488_resize DSC_1491_resize DSC_1493_resize DSC_1495_resize DSC_1497_resize DSC_1498_resize DSC_1499_resize DSC_1500_resize DSC_1505_resize DSC_1507_resize DSC_1509_resize DSC_1511_resize DSC_1513_resize DSC_1514_resize