สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
การแข่่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
7-8 กันยายน 2556
ณ โรงเรียนสวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์, โรงเรียนวัดอรัญญิการาม,
สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์(หมอนไม้) , โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 และ 2

utd1a (0)_resize utd1a (2)_resize utd1a (3)_resize utd1a (4)_resize utd1a (5)_resize utd1a (6)_resize utd1a (7)_resize utd1a (8)_resize utd1a (9)_resize utd1a (10)_resize utd1a (11)_resize utd1a (12)_resize utd1a (13)_resize utd1a (14)_resize utd1a (15)_resize utd1a (16)_resize utd1a (17)_resize utd1a (18)_resize utd1a (19)_resize utd1a (20)_resize utd1a (21)_resize utd1a (22)_resize utd1a (23)_resize utd1a (24)_resize utd1a (25)_resize utd1a (26)_resize utd1a (27)_resize utd1a (28)_resize utd1a (29)_resize utd1a (30)_resize utd1a (31)_resize utd1a (32)_resize utd1a (33)_resize utd1a (34)_resize utd1a (35)_resize utd1a (36)_resize utd1a (37)_resize utd1a (38)_resize utd1a (39)_resize utd1a (40)_resize utd1a (41)_resize utd1a (42)_resize utd1a (43)_resize utd1a (44)_resize utd1a (45)_resize utd1a (46)_resize utd1a (47)_resize utd1a (48)_resize utd1a (49)_resize utd1a (50)_resize utd1a (51)_resize utd1a (52)_resize utd1a (53)_resize utd1a (54)_resize utd1a (55)_resize utd1a (57)_resize utd1a (58)_resize utd1a (59)_resize utd1a (60)_resize utd1a (61)_resize utd1a (62)_resize utd1a (63)_resize utd1a (64)_resize utd1a (65)_resize utd1a (66)_resize utd1a (67)_resize utd1a (68)_resize utd1a (69)_resize utd1a (70)_resize utd1a (71)_resize utd1a (72)_resize utd1a (73)_resize utd1a (74)_resize utd1a (75)_resize utd1a (76)_resize utd1a (77)_resize utd1a (78)_resize utd1a (79)_resize utd1a (80)_resize utd1a (81)_resize utd1a (82)_resize utd1a (83)_resize utd1a (84)_resize utd1a (85)_resize utd1a (86)_resize utd1a (87)_resize utd1a (88)_resize utd1a (89)_resize utd1a (90)_resize utd1a (91)_resize utd1a (92)_resize utd1a (93)_resize utd1a (94)_resize utd1a (95)_resize utd1a (96)_resize utd1a (97)_resize utd1a (98)_resize utd1a (99)_resize utd1a (100)_resize utd1a (101)_resize utd1a (102)_resize utd1a (103)_resize utd1a (104)_resize utd1a (105)_resize utd1a (106)_resize utd1a (107)_resize utd1a (108)_resize utd1a (109)_resize utd1a (110)_resize utd1a (111)_resize utd1a (112)_resize utd1a (113)_resize utd1a (114)_resize utd1a (115)_resize utd1a (116)_resize utd1a (117)_resize utd1a (118)_resize utd1a (119)_resize utd1a (120)_resize utd1a (121)_resize utd1a (122)_resize utd1a (123)_resize utd1a (124)_resize utd1a (125)_resize utd1a (126)_resize utd1a (127)_resize utd1a (128)_resize utd1a (129)_resize utd1a (130)_resize utd1a (131)_resize utd1a (132)_resize utd1a (133)_resize utd1a (134)_resize utd1a (135)_resize utd1a (136)_resize utd1a (137)_resize utd1a (138)_resize utd1a (139)_resize utd1a (140)_resize utd1a (141)_resize utd1a (142)_resize utd1a (143)_resize utd1a (144)_resize utd1a (145)_resize utd1a (146)_resize utd1a (147)_resize utd1a (148)_resize utd1a (149)_resize utd1a (150)_resize utd1a (151)_resize utd1a (152)_resize utd1a (153)_resize utd1a (154)_resize utd1a (155)_resize utd1a (156)_resize utd1a (157)_resize utd1a (158)_resize utd1a (159)_resize utd1a (160)_resize utd1a (161)_resize utd1a (162)_resize utd1a (163)_resize utd1a (164)_resize utd1a (165)_resize utd1a (166)_resize utd1a (167)_resize utd1a (168)_resize utd1a (170)_resize utd1a (171)_resize utd1a (172)_resize utd1a (173)_resize utd1a (174)_resize utd1a (175)_resize utd1a (176)_resize utd1a (177)_resize utd1a (178)_resize utd1a (179)_resize utd1a (180)_resize utd1a (181)_resize utd1a (182)_resize utd1a (183)_resize utd1a (184)_resize utd1a (185)_resize utd1a (186)_resize utd1a (187)_resize utd1a (188)_resize utd1a (189)_resize utd1a (190)_resize utd1a (191)_resize utd1a (192)_resize utd1a (193)_resize utd1a (194)_resize utd1a (195)_resize utd1a (196)_resize utd1a (197)_resize utd1a (198)_resize utd1a (199)_resize utd1a (200)_resize utd1a (201)_resize utd1a (202)_resize utd1a (203)_resize utd1a (204)_resize utd1a (205)_resize utd1a (206)_resize utd1a (207)_resize utd1a (208)_resize utd1a (209)_resize utd1a (210)_resize utd1a (211)_resize utd1a (212)_resize utd1a (213)_resize utd1a (214)_resize utd1a (215)_resize utd1a (216)_resize utd1a (217)_resize utd1a (218)_resize utd1a (219)_resize utd1a (220)_resize utd1a (221)_resize utd1a (222)_resize utd1a (223)_resize utd1a (224)_resize utd1a (225)_resize utd1a (226)_resize utd1a (227)_resize utd1a (228)_resize utd1a (229)_resize utd1a (230)_resize utd1a (231)_resize utd1a (232)_resize utd1a (233)_resize utd1a (234)_resize utd1a (235)_resize utd1a (236)_resize utd1a (237)_resize utd1a (238)_resize utd1a (239)_resize utd1a (240)_resize utd1a (241)_resize utd1a (242)_resize utd1a (243)_resize utd1a (244)_resize utd1a (245)_resize utd1a (246)_resize utd1a (247)_resize utd1a (248)_resize utd1a (249)_resize utd1a (250)_resize utd1a (251)_resize utd1a (252)_resize utd1a (253)_resize utd1a (254)_resize utd1a (255)_resize utd1a (256)_resize utd1a (257)_resize utd1a (258)_resize utd1a (259)_resize utd1a (260)_resize utd1a (261)_resize utd1a (262)_resize utd1a (263)_resize utd1a (264)_resize utd1a (265)_resize utd1a (266)_resize utd1a (267)_resize utd1a (268)_resize utd1a (269)_resize utd1a (270)_resize utd1a (271)_resize utd1a (272)_resize utd1a (273)_resize utd1a (274)_resize utd1a (275)_resize utd1a (276)_resize utd1a (277)_resize utd1a (278)_resize utd1a (279)_resize utd1a (280)_resize utd1a (281)_resize utd1a (282)_resize utd1a (283)_resize utd1a (284)_resize utd1a (285)_resize utd1a (286)_resize utd1a (287)_resize utd1a (288)_resize utd1a (289)_resize utd1a (290)_resize utd1a (291)_resize utd1a (292)_resize utd1a (293)_resize utd1a (294)_resize utd1a (295)_resize utd1a (296)_resize utd1a (297)_resize utd1a (298)_resize utd1a (299)_resize utd1a (300)_resize utd1a (301)_resize utd1a (302)_resize utd1a (303)_resize utd1a (304)_resize utd1a (305)_resize utd1a (306)_resize utd1a (307)_resize utd1a (308)_resize utd1a (309)_resize utd1a (310)_resize utd1a (311)_resize utd1a (312)_resize utd1a (313)_resize utd1a (314)_resize utd1a (315)_resize utd1a (316)_resize utd1a (317)_resize utd1a (318)_resize utd1a (319)_resize utd1a (320)_resize utd1a (321)_resize utd1a (322)_resize utd1a (323)_resize utd1a (324)_resize utd1a (325)_resize utd1a (326)_resize utd1a (327)_resize utd1a (328)_resize utd1a (329)_resize utd1a (330)_resize utd1a (331)_resize utd1a (332)_resize utd1a (333)_resize utd1a (334)_resize utd1a (335)_resize utd1a (336)_resize utd1a (337)_resize utd1a (338)_resize utd1a (339)_resize utd1a (340)_resize utd1a (341)_resize utd1a (342)_resize utd1a (343)_resize utd1a_resize