สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
จัด "มุฑิตาแด่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา"
วันที่ 25 กันยายน 2556

..........................................................

นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธิแสดงมุฑิตาจิตข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจำ สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประจำปี 2556 ณ ห้องเหล็กน้ำพี้ มีผู้มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ จำนวน 62 คน
โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก เช่น ผู้ตรวจการสำนักงาน สกสค.จ.อุตรดิตถ์ , ผอ.กองการศึกษา
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์, ผอ.สกสค.จ.อุตรดิตถ์, คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จำกัด, คณะผู้บริหาร สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1, ผู้บริหารสถานศึกษา, คุณครูและ
ลูกจ้างประจำ และยังได้รับเกียรติจาก นายสะอาด พรหมน้อย อดีดผอ.สปจ. ในฐานะประธานชมรมผู้เกษียณอายุราชการ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้บรรยายพิเศษให้ข้อแนะนำ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้เกษียณอายุราชการด้วย

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

DSCF6139_resize DSCF6141_resize DSCF6143_resize
DSCF6144_resize DSCF6147_resize DSCF6148_resize DSCF6150_resize DSCF6152_resize DSCF6153_resize DSCF6154_resize DSCF6155_resize DSCF6156_resize DSCF6157_resize DSCF6160_resize DSCF6161_resize DSCF6163_resize DSCF6164_resize DSCF6165_resize DSCF6171_resize DSCF6173_resize DSCF6174_resize DSCF6175_resize DSCF6176_resize DSCF6177_resize DSCF6178_resize DSCF6179_resize DSCF6180_resize DSCF6181_resize DSCF6183_resize DSCF6186_resize DSCF6187_resize DSCF6188_resize DSCF6189_resize DSCF6190_resize DSCF6192_resize DSCF6193_resize DSCF6195_resize DSCF6197_resize DSCF6198_resize DSCF6199_resize DSCF6200_resize DSCF6203_resize DSCF6204_resize DSCF6206_resize DSCF6207_resize DSCF6208_resize DSCF6209_resize DSCF6210_resize DSCF6211_resize DSCF6212_resize DSCF6213_resize DSCF6214_resize DSCF6215_resize DSCF6216_resize DSCF6217_resize DSCF6218_resize DSCF6219_resize DSCF6220_resize DSCF6221_resize DSCF6222_resize DSCF6223_resize DSCF6224_resize DSCF6225_resize DSCF6226_resize DSCF6227_resize DSCF6228_resize DSCF6229_resize DSCF6230_resize DSCF6231_resize DSCF6232_resize DSCF6233_resize DSCF6234_resize DSCF6235_resize DSCF6236_resize DSCF6237_resize DSCF6238_resize DSCF6239_resize DSCF6240_resize DSCF6241_resize DSCF6242_resize DSCF6243_resize DSCF6244_resize DSCF6245_resize DSCF6246_resize DSCF6247_resize DSCF6248_resize DSCF6249_resize DSCF6250_resize DSCF6251_resize DSCF6252_resize DSCF6257_resize DSCF6258_resize DSCF6259_resize DSCF6260_resize DSCF6261_resize DSCF6264_resize DSCF6265_resize DSCF6269_resize DSCF6270_resize DSCF6272_resize DSCF6274_resize DSCF6276_resize DSCF6277_resize DSCF6280_resize DSCF6473_resize DSCF6480_resize DSCF6481_resize DSCF6490_resize DSCF6519_resize DSCF6521_resize DSCF6522_resize DSCF6606_resize IMG_4114_resize IMG_4116_resize IMG_4117_resize IMG_4118_resize IMG_4119_resize IMG_4120_resize IMG_4128_resize IMG_4130_resize IMG_4132_resize IMG_4133_resize IMG_4134_resize gallery with lightbox by VisualLightBox.com v5.6