เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556
นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นำบุคลากรในสังกัด ตักบาตรพระ จำนวน 1,111 รูป เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก
ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี พระเทพปริยัติวิธานเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี มี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา จำนวนกว่า 3,500 คน พร้อมใจกันร่วมพิธีดังกล่าว
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมส่งเสริมกิจกรรมโดยนำผู้บริหารสถานศึกษา
คุณครู และนักเรียน จากโรงเรียนดีศรีตำบลในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน
ตลอดจนนำผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและตักบาตรพระ จำนวน 1,111 รูป


DSCF0199_resize DSCF0200_resize DSCF0388_resize DSCF0389_resize DSCF0390_resize DSCF0393_resize DSCF0394_resize DSCF0397_resize DSCF0398_resize DSCF0400_resize DSCF0402_resize DSCF0405_resize DSCF0407_resize DSCF0408_resize DSCF0411_resize DSCF0412_resize DSCF0415_resize DSCF0417_resize DSCF0418_resize DSCF0419_resize DSCF0420_resize DSCF0424_resize DSCF0425_resize DSCF0426_resize DSCF0427_resize DSCF0429_resize DSCF0431_resize DSCF0432_resize DSCF0434_resize DSCF0436_resize DSCF0437_resize DSCF0439_resize DSCF0441_resize DSCF0442_resize DSCF0443_resize DSCF0445_resize DSCF0446_resize DSCF0447_resize DSCF0449_resize DSCF0452_resize DSCF0455_resize DSCF0456_resize DSCF0458_resize DSCF0459_resize DSCF0461_resize DSCF0466_resize DSCF0468_resize DSCF0472_resize DSCF0477_resize DSCF0478_resize DSCF0480_resize DSCF0481_resize DSCF0482_resize DSCF0483_resize DSCF0484_resize DSCF0485_resize DSCF0486_resize DSCF0487_resize DSCF0488_resize DSCF0490_resize DSCF0492_resize DSCF0494_resize DSCF0495_resize DSCF0496_resize DSCF0497_resize DSCF0498_resize DSCF0499_resize DSCF0500_resize DSCF0503_resize DSCF0505_resize DSCF0506_resize IMG_1657_resize IMG_1659_resize IMG_1661_resize IMG_1664_resize IMG_1665_resize IMG_1666_resize IMG_1668_resize IMG_1671_resize IMG_1673_resize IMG_1674_resize IMG_1675_resize IMG_1676_resize IMG_1677_resize IMG_1678_resize IMG_1679_resize IMG_1681_resize IMG_1682_resize IMG_1683_resize IMG_1684_resize IMG_1685_resize IMG_1686_resize IMG_1687_resize IMG_1688_resize IMG_1689_resize IMG_1690_resize IMG_1691_resize IMG_1695_resize IMG_1698_resize IMG_1700_resize IMG_1701_resize IMG_1702_resize IMG_1703_resize IMG_1704_resize IMG_1705_resize IMG_1707_resize IMG_1708_resize IMG_1709_resize IMG_1711_resize IMG_1712_resize IMG_1713_resize IMG_1714_resize IMG_1716_resize IMG_1717_resize IMG_1718_resize IMG_1719_resize IMG_1722_resize