เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
จัดให้มีพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553 – 2555
แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
โดยมี นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานในพิธี และ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติ
มีผู้เข้ารับมอบเครื่องราช อิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาในพิธีครั้งนี้ จำนวน 103 คน
ซึ่งการจัดพิธีดังกล่าว เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ได้รับพระราชทาน
นับว่าเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติประวัติสูงสุดแก่ผู้ได้รับพระราชทานและวงศ์ตระกูล เพราะเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เป็นเครื่องหมายแห่งคุณความดีที่พระมหากษัตริย์ทรงมอบให้แก่ข้าราชการที่ประกอบคุณความดี
ต่อประเทศชาติบ้านเมือง ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบแบบแผนของทางราชการ
และปฏิบัติงานด้วยความวิรยะ อุตสาหะ


20131126_082233_1_resize 20131126_082327_resize 20131126_082414_resize 20131126_082517_resize 20131126_083326_resize 20131126_084250_resize 20131126_084521_resize 20131126_085054_resize 20131126_090625_resize 20131126_090641_resize 20131126_090650_resize 20131126_091319_resize 20131126_091409_resize 20131126_091820_resize 20131126_092342_resize 20131126_093933_resize 20131126_094003_resize 20131126_094030_resize 20131126_094037_resize 20131126_094143_resize 20131126_094229_resize 20131126_094233_resize 20131126_094235_resize 20131126_094945_resize 20131126_095044_resize 20131126_095057_resize 20131126_095125_resize 20131126_095417_resize 20131126_095427_resize 20131126_095547_resize 20131126_095602_resize 20131126_095806_resize 20131126_095949_resize 20131126_100440_resize 20131126_100855_resize 20131126_100916_resize 20131126_100937_resize 20131126_101045_resize 20131126_101357_resize 20131126_101603_resize 20131126_101612_resize 20131126_102715_resize 20131126_102737_resize 20131126_102917_resize 20131126_102956_resize 20131126_103001_resize 20131126_103052_resize 20131126_103114_resize 20131126_103144_resize 20131126_103155_resize 20131126_103211_resize 20131126_103229_resize 20131126_103300_resize 20131126_103307_resize 20131126_103314_resize 20131126_103330_resize 20131126_103340_resize 20131126_103447_resize 20131126_103519_resize 20131126_103522_resize 20131126_103532_resize 20131126_103647_resize 20131126_103804_resize 20131126_103826_resize 20131126_103848_resize 20131126_103909_resize 20131126_104321_resize 20131126_104400_resize 20131126_104419_resize 20131126_104451_resize 20131126_104527_resize 20131126_104652_resize 20131126_104834_resize 20131126_105221_resize 20131126_105440_resize DSC_0146_resize DSC_0155_resize DSC_0158_resize DSC_0160_resize DSC_0163_resize DSC_0164_resize DSC_0165_resize DSC_0166_resize DSC_0172_resize DSC_0175_resize DSC_0177_resize DSC_0179_resize DSC_0180_resize DSC_0181_resize DSC_0183_resize DSC_0185_resize DSC_0186_resize DSC_0187_resize DSC_0188_resize DSC_0189_resize DSC_0190_resize DSC_0191_resize DSC_0192_resize DSC_0193_resize DSC_0194_resize DSC_0195_resize DSC_0196_resize DSC_0197_resize DSC_0198_resize DSC_0199_resize DSC_0200_resize DSC_0201_resize DSC_0202_resize DSC_0203_resize DSC_0204_resize DSC_0205_resize DSC_0206_resize DSC_0208_resize DSC_0209_resize DSC_0210_resize DSC_0211_resize DSC_0212_resize DSC_0213_resize DSC_0214_resize DSC_0215_resize DSC_0216_resize DSC_0217_resize DSC_0218_resize DSC_0219_resize DSC_0220_resize DSC_0221_resize DSC_0222_resize DSC_0223_resize DSC_0224_resize DSC_0225_resize DSC_0226_resize DSC_0227_resize DSC_0228_resize DSC_0230_resize DSC_0231_resize DSC_0232_resize DSC_0233_resize DSC_0234_resize DSC_0235_resize DSC_0236_resize DSC_0237_resize DSC_0238_resize DSC_0239_resize DSC_0240_resize DSC_0241_resize DSC_0242_resize DSC_0243_resize DSC_0245_resize DSC_0246_resize DSC_0248_resize DSC_0249_resize DSC_0250_resize DSC_0252_resize DSC_0258_resize DSC_0266_resize DSC_0272_resize DSC_0274_resize DSC_0275_resize DSC_0276_resize DSC_0280_resize DSC_0284_resize DSC_0286_resize DSC_0291_resize DSC_0293_resize DSC_0294_resize DSC_0297_resize DSC_0298_resize DSC_0302_resize DSC_0305_resize DSC_0310_resize DSC_0313_resize DSC_0314_resize DSC_0315_resize DSC_0317_resize DSC_0321_resize DSC_0326_resize DSC_0328_resize DSC_0329_resize DSC_0331_resize DSC_0337_resize DSC_0338_resize DSC_0339_resize DSC_0350_resize DSC_0351_resize DSC_0357_resize DSC_0358_resize DSC_0359_resize DSC_0364_resize DSC_0370_resize DSC_0373_resize DSC_0377_resize DSC_0385_resize DSC_0391_resize DSC_0392_resize DSC_0393_resize DSC_0396_resize DSC_0397_resize