ปีงบประมาณ 2560

  สรุปรายงานการเงิน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (31 มีนาคม 2560)