ถวายพระพรชัยมงคล พระบาท
สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
67 พรรษา บันทึกเทปเมือวันที่
2 กรกฎาคม 2562 ณ
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย จ.พิษณุโลก
โดย..NBT11 พิษณุโลก


โดย..OBEC TV
ออกอากาศวันที่ 21 มี.ค.2561
"พุธเช้า ข่าว สพฐ."
ครั้งที่ 11/2561
เวลา 08.00-09.00 น.


โดย..OBEC TV
ออกอากาศวันที่ 17 มี.ค.2561
"การพัฒนาผู้ รก.ผอ.ร.ร."
เวลา 09.00-12.00 น.
ภาคเช้า


โดย..OBEC TV
ออกอากาศวันที่ 17 มี.ค.2561
"การพัฒนาผู้ รก.ผอ.ร.ร."
เวลา 13.30-15.30 น.
ภาคบ่าย


โดย..OBEC TV
ออกอากาศวันที่ 14 มี.ค.2561
"ศูนย์เฉพาะกิจ ฉก.คศ.สพฐ."
เวลา 10.00-12.00 น.


โดย..OBEC TV
ออกอากาศวันที่ 14 มี.ค.2561
"พุธเช้า ข่าวสพฐ."
ครั้งที่ 10/2561
เวลา 08.00-09.00 น.


โดย..OBEC TV
ออกอากาศวันที่ 7 มี.ค.2561
"พุธเช้า ข่าวสพฐ."
ครั้งที่ 9/2561
เวลา 08.00-09.00 น.


โดย..OBEC TV
ออกอากาศวันที่ 6 มี.ค.2561
"คูปองครู 2561"
เวลา 09.00-12.00 น.


โดย..OBEC TV
ออกอากาศวันที่ 5 มี.ค.2561
"ร.ร.ประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)"
เวลา 10.30-12.00 น.


โดย..OBEC TV
ออกอากาศวันที่ 28 ก.พ. 2561
"พุธเช้า ข่าวสพฐ."
ครั้งที่ 8/2561
เวลา 08.00-09.00 น.


โดย..OBEC TV
ออกอากาศวันที่ 21 ก.พ. 2561
"พุธเช้า ข่าวสพฐ."
ครั้งที่ 7/2561
เวลา 08.00-09.00 น.


โดย..OBEC TV
ออกอากาศวันที่ 15 ก.พ. 2561
"การขยายผลการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม DLTV"
เวลา 09.00-12.00 น.


โดย..OBEC TV
ออกอากาศวันที่ 14 ก.พ. 2561
"พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"
"พุธเช้า ข่าวสพฐ."
ครั้งที่ 6/2561
เวลา 07.30-09.00 น.


โดย..OBEC TV
ออกอากาศวันที่ 7 ก.พ. 2561
"พุธเช้า ข่าวสพฐ."
ครั้งที่ 5/2561
เวลา 08.00-09.00 น.


โดย..OBEC TV
ออกอากาศวันที่ 31 ม.ค. 2561
"พุธเช้า ข่าวสพฐ."
ครั้งที่ 4/2561
เวลา 08.00-09.00 น.


โดย..OBEC TV
ออกอากาศวันที่ 24 ม.ค. 2561
"พุธเช้า ข่าวสพฐ."
ครั้งที่ 3/2561
เวลา 08.00-09.00 น.


โดย..OBEC TV
ออกอากาศวันที่ 19 ม.ค. 2561
"นโยบายการจัดทำระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา"
เวลา 13.00-16.00 น.


โดย..OBEC TV
ออกอากาศวันที่ 19 ม.ค. 2561
"การรายงานผลการรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2561"
เวลา 10.00-12.00 น.


โดย..OBEC TV
ออกอากาศวันที่ 17 ม.ค. 2561
"พุธเช้า ข่าวสพฐ."
ครั้งที่ 2/2561


โดย..OBEC TV
ออกอากาศวันที่ 17 ม.ค. 2561
"พธเช้า ข่าวสพฐ."
ครั้งที่ 2/2561


โดย..OBEC TV
ออกอากาศวันที่ 10 ม.ค. 2561
"พธเช้า ข่าวสพฐ."
ครั้งที่ 1/2561


โดย..ปชส.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ออกอากาศวันที่ 5 ม.ค. 2561
"หุ่นยนต์อัจฉริยะ ร.ร.อนุบาล
อุตรดิตถ์"


โดย..ปชส.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ออกอากาศวันที่ 4 ม.ค. 2561
"การแข่งขันกีฬานักเรียน ตำบลท่าเสา
ไอยราเกมส์ ครั้งที่ 9"


โดย..OBEC TV
ออกอากาศวันที่ 29 ธ.ค. 2560
"รายการพิเศษ ศธ มอบของขวัญ
นักเรียนไทย ปีใหม่ 2561"


โดย..ปชส.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ออกอากาศวันที่ 29 ธ.ค. 2560
" รมต.ศธ.มอบของขวัญปีใหม่
2561 ให้นักเรียนไทย"


โดย..OBEC TV
ออกอากาศวันที่ 27 ธ.ค. 2560
" พุธเช้า ข่าว สพฐ."


โดย..OBEC TV
ออกอากาศวันที่ 22 ธ.ค. 2560
" ประชุมทางไกล ผอ.สพท.
ทั่วประเทศ "


โดย..OBEC TV
ออกอากาศวันที่ 20 ธ.ค. 2560
" พุธเช้า ข่าว สพฐ.
สัญจร จ.ขอนแก่น"


โดย..public relations UTD1
ออกอากาศวันที่ 15 ธ.ค. 2560
"ครอสเวิร์ดเกมส์ ร.ร.บ้านวังถ้ำ"
โรงเรียนบ้านวังถ้ำ
อ.เมือง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


โดย..OBEC TV
ออกอากาศวันที่ 13 ธ.ค. 2560
" พุธเช้า ข่าว สพฐ.
สัญจร จังหวัดกำแพงเพชร
ครั้งที่ 9 / 2560 "


โดย..OBEC TV
ออกอากาศวันที่ 8 ธ.ค. 2560
" พุธเช้า ข่าว สพฐ.
สัญจร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ครั้งที่ 8 / 2560 "


โดย..OBEC TV
ออกอากาศวันที่ 29 พ.ย. 2560
" พุธเช้า ข่าว สพฐ.
ครั้งที่ 7 / 2560 "


โดย..OBEC TV
ออกอากาศวันที่ 22 พ.ย. 2560
" พุธเช้า ข่าว สพฐ.
ครั้งที่ 6 / 2560 "


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศวันที่ 16 พ.ย. 2560
" ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
มอบนโยบายแก่ผู้บริหารโรงเรียน
ในสังกัด "


โดย..OBEC TV
ออกอากาศวันที่ 15 พ.ย. 2560
" พุธเช้า ข่าว สพฐ.
ครั้งที่ 5 / 2560 "


โดย..OBEC TV
ออกอากาศวันที่ 13 พ.ย. 2560โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศวันที่ 8 พ.ย. 2560โดย..OBEC TV
ออกอากาศวันที่ 8 พ.ย. 2560
" พุธเช้า ข่าว สพฐ.
ครั้งที่ 4 / 2560 "


โดย..OBEC TV
ออกอากาศวันที่ 1 พ.ย. 2560
" พุธเช้า ข่าว สพฐ.
ครั้งที่ 3 / 2560 "


โดย..OBEC TV
ออกอากาศวันที่ 18 ต.ค. 2560
" พุธเช้า ข่าว สพฐ.
ครั้งที่ 2 / 2560 "


โดย..OBEC TV
ออกอากาศวันที่ 11 ต.ค. 2560
" พุธเช้า ข่าว สพฐ.
ครั้งที่ 1 / 2560 "


โดย..อ.นพพร ศิวานนท์
ออกอากาศวันที่ 10 ต.ค. 2560
"กิจกรรมสานสัมพันธ์ โรงเรียน
และ สำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา"


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศวันที่ 23 ส.ค. 2560
"สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดค่าย
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด์"


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศวันที่ 18 ส.ค. 2560
"การประชุมโครงการยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาและพัฒนา
อัตตลักษณ์ฯ กลุ่มจังหวัดที่ 17
ณ ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์"


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศวันที่ 15 ส.ค. 2560
"คณะผู้ตรวจราชการ ติดตาม
การดำเนินโครงการโรงเรียน
คุณธรรม ณ โรงเรียนชุมชน
วัดบรมธาตุ อ.ลับแล"


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศวันที่ 13 ส.ค. 2560
"พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย
ปีการศึกษา 2560"


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศวันที่ 21 ก.ค. 2560
"พัฒนาการอ่าน การเขียน
การคิดวเเคราะห์ฯ"


โดย..สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย พิษณุโลก
ออกอากาศวันที่ 3 ก.ค. 2560
"ถวายพระพรวันแม่ 12 ส.ค.60"


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศวันที่ 11 กรกฏาคม 2560
"การยกระดับคุณภาพฯ O-NET"


โดย..สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ออกอากาศวันที่ 3 ก.ค. 2560
"การบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก และโรงเรียน
ประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1"


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศวันที่ 30 มิถุนายน 2560
" PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้"


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศวันที่ 26 มิถุนายน 2560
" ผวจ.อุตรดิตถ์ นำเสนอสัปรดห้วยมุ่น"


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศวันที่ 20 มิถุนายน 2560
" ลับแลโมเดล "


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศวันที่ 28 พฤษภาคม 2560
"การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้"
22-25 พ.ค.2560 ณ ห้องเหล็กน้ำพี้
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
"การดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินฯ"


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศวันที่ 21 พฤษภาคม 2560
"สรรหา อกศจ.อุตรดิตถ์ "


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
"สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ "


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศวันที่ 28 เมษายน 2560
"ว่ายน้ำเพื่อชีวิต"


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศวันที่ 14 เมษายน 2560
"โครงการบรรพชาอุปสมบท
ทำดีเพื่อพ่อ"


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศวันที่ 6 เมษายน 2560
"เสวนาเกี่ยวกับแนวทางการ
สนับสนุนโครงการอาหารเสริมนม"


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศวันที่ 29 มีนาคม 2560
"ประชุมกลุ่มโรงเรียนเมืองฝาง"


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศวันที่ 27 มีนาคม 2560
"ประชุมผู้บริหารโรงเรียน
ประจำเดือนมีนาคม 2560
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560
ณ โรงเรียนนาอินวิทยาคม"


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศวันที่ 24 มีนาคม 2560
"อบรมโปรแกรม SchoolMIS"


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศวันที่ 21 มีนาคม 2560
"สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์
จัดประชุมสัมมนา"


โดย..สทร.สพฐ.
ออกอากาศวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
"OBECMAIL.ORG"


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
"เปิดโรงเรียนเอกชนแห่งใหม่
โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา"


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
"ประชุมควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์"


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560
"บุคลากรต้นแบบคุณธรรม 9
ประการฯ โรงเรียนป่าขนุนฯ"


โดย..Team Naresuan University
ออกอากาศ กุมภาพันธ์ 2560
"วีดีทัศน์สอนการใช้งานโปรแกรม
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ผ่านสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต"


โดย..Team Naresuan University
ออกอากาศ กุมภาพันธ์ 2560
"วีดีทัศน์สอนการใช้งานโปรแกรม
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
ผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น"


โดย..OBEC TV สพฐ.
ออกอากาศ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
"ประชุมทางไกล ระบบคัดกรอง
นักเรียนยากจน ระยะที่ 2"


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ วันที่ 29 มกราคม 2560
"การเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์
พิชิต O-NET"


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ วันที่ 28 มกราคม 2560
"ประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 23 ม.ค.2560 ณ โรงเรียน
บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214"


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ วันที่ 27 มกราคม 2560
"ประชุมบริหารจัดการงบประมาณ
ณ ห้องประชุมลางสาด สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1"


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ วันที่ 24 มกราคม 2560
"ประชุม กศจ.อุตรดิตถ์"


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ วันที่ 17 มกราคม 2560
"วันครู 16 มกราคม พ.ศ.2560"


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ วันที่ 16 มกราคม 2560
"วันเด็กแห่งชาติ 2560"


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ วันที่ 11 มกราคม 2560
"ตอนรับ ผอ.สง่า มีอินถา"


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ วันที่ 9 มกราคม 2560
"สำนักงานโปร่งใส"


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ วันที่ 8 มกราคม 2560
"สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์"


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ วันที่ 29 ธันวาคม 2559
"ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1"


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ วันที่ 21 ธันวาคม 2559
"บวชถวายเป็นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช"


โดย..OBEC TV
ออกอากาศ วันที่ 20 ธันวาคม 2559
"การแข่งขันคิดเลขเร็ว ครั้งที่ 2
ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์คริสเตียน"


โดย..OBEC TV
ออกอากาศ วันที่ 2 ธันวาคม 2559
"ประชุมทางไกล เครือข่าย
โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)"


โดย..โรงเรียนนาอินวิทยาคม
ออกอากาศ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
"รวมพลังแห่งความภักดี"


โดย..โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง
ออกอากาศ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
"รวมพลังแห่งความภักดี"


โดย..โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน
ออกอากาศ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
"รวมพลังแห่งความภักดี"


โดย..โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ออกอากาศ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
"รวมพลังแห่งความภักดี"


โดย..โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
ออกอากาศ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
"รวมพลังแห่งความภักดี"


โดย..โรงเรียนบ้านหัวค่าย อ.พิชัย
ออกอากาศ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
"รวมพลังแห่งความภักดี"


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
"รับนักเรียน ปีการศึกษา 2560"


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559


โดย..supanat onnuam
หนังสั้น เรียงความของศิรินทร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ศิลปหัตกรรมครั้งที่ 66 สพม.39
รร.นาอินวิทยาคม


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ วันที่ 24 ตุลาคม 2559
.."ลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัย"


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
.."สู่เส้นชัย วัยเกษียณ"


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ วันที่ 27 กันยายน 2559
..งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ วันที่ 20 กันยายน 2559
..การประชุมผู้บริหารฯ สพป.อต.1
สพป.อต.2 สพม.39 ณ ห้องประชุม
พรหมวิหาร4 ร.ร.อนุบาลอุตรดิตถ์


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ วันที่ 18 กันยายน 2559
..งานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพรเกียรติฯ
4 ภูมิภาค ภาคเหนือ 17 จังหวัด


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ วันที่ 17 กันยายน 2559
..โครงการส่งเสริมทักษะการพูด
แก่นักเรียนตำบลบ่อทอง
อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
(ร.ร.บ้านวังเบนฯและร.ร.บ้านแพะ)
โดยนายก อบต.บ่อทอง เป็น
ประธานเปิดการอบรมฯ


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ วันที่ 14 กันยายน 2559
..การประชุมการจัดงานชุมนุมลูกเสือ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถฯ


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ วันที่ 13 กันยายน 2559
..พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ วันที่ 12 กันยายน 2559
..ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์
เมื่อวันที่ 9-11 กันยายน 2559


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ วันที่ 7 กันยายน 2559
..การพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ วันที่ 6 กันยายน 2559
..โครงการอาเซียนศึกษา....


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ วันที่ 4 กันยายน 2559
..อบรมการสร้างคาราโอเกะเพื่อ
การเรียนการสอน..


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ วันที่ 1 กันยายน 2559


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ วันที่ 30 สิงหาคม 2559


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ วันที่ 24 กรกฏาคม 2559


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ วันที่ 18 กรกฏาคม 2559


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ วันที่ 12 กรกฏาคม 2559


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ วันที่ 9 กรกฏาคม 2559


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ วันที่ 9 กรกฏาคม 2559


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ วันที่ 8 กรกฏาคม 2559


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ วันที่ 6 กรกฏาคม 2559


โดย..พนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ วันที่ 4 กรกฏาคม 2559


โดยพนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2559

โดยพนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ วันที่ 1 กรกฏาคม 2559

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม
พรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559


ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร..
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นำโดย ท่านผอ.อมรศักดิ์ ปิ่นทอง
ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และ
ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม   ร่วมบันทึกเทป ฯ
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย ช่อง 11
จ.พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559


ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร
ด้วย ICT


กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ "เทคโนโลยีเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐาน" ให้กับ
ธุรการโรงเรียน 70 คน ณ ห้องประชุม
เหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559

โดยพนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศวันที่ 28 มิถุนายน 2559

โดยพนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ วันที่ 27 มิถุนายน 2559

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ศูนย์อำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ
ปลอดภัยยาเสพติด เมื่อวันที่ 26
มิถุนายน 2559 โดยมีท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ
เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559

โดยพนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ วันที่ 25 มิถุนายน 2559

โดยพนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ วันที่ 24 มิถุนายน 2559

โดยพนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศวันที่ 23 มิถุนายน 2559

โดยพนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ วันที่ 22 มิถุนายน 2559

โดยพนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่
21 มิถุนายน 2559

โดยพนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศวันที่ 20 มิถุนายน 2559

ประชุมคณะกรรมการออกเสียง
ประชามติ


จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะ
กรรมการออกเสียงประชามติฯ
โดยนายวีรชัย ภู่เพียงใจ รอง
ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธาน
การประชุม

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559

โดยพนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์คทีวี
ออกอากาศ วันที่ 18 มิ.ย. 2559