< Q  @  A  ถาม - ตอบ ....สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 >

 

 
  1. กรุณาใช้ข้อความหรือถ้อยคำสุภาพ ไม่หยาบคาย หรือพูดให้ร้ายผู้อื่นเพื่อให้เกิดความเกลียดชัง หรือใช้คำไม่เหมาะสม
 
  2. ไม่สอบถามพูดคุย เรื่องการเมือง เรื่องศาสนา เรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
 
  3. ไม้สอบถาม หรือแนะนำเรื่องที่ขัดหรือผิดต่อกฎหมาย ในทุกกรณี  
     
   
-