< ++ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ++
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ด้วย คุณครูสุรินธร พันแพง "ครูส้ม" ครูโรงเรียนบ้านขุนฝาง ภรรยาของ
ผอ.ยุทธชัย พันแพง ร.ร.บ้านขุนฝาง ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 14 ก.พ.2565
ขณะนี้ตั้งศพสวดพระอภิธรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดดอยท่าเสา อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ และกำหนดฌาปนกิจในวันเสาร์ที่ 19 ก.พ.2565 ณ เมรุ
วัดดอยท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ สวดพระอภิธรรมศพทุกคืน : 19.30 น.
จึงขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรที่ได้เคารพนับถือทุกๆ ท่าน มาเพื่อทราบ
และขอเรียนเชิญท่าน ร่วมงาน ตามวัน เวลาดังกล่าว
...ในนามของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ขอแสดงความเสียใจ มายังครอบครัว
"พันแพง" มา ณ ที่นี้
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
...ด้วย นายอำนาจ เยาวรัตน์ ขรก.บำนาญ สปจ.อุตรดิตถ์ ได้ถึงแก่กรรม
เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2563 ขณะนี้ตั้งศพสวดพระอภิธรรม ณ ศาลาการเปรียญ
วัดหมอนไม้ อ.เมืองอุตรดิตถ์ และกำหนดฌาปนกิจในวันพุธที่ 11 พ.ย.2563
เวลา 16.00 น. ณ เมรุวัดหมอนไม้ จึงขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรที่ได้เคารพ
นับถือทุกๆ ท่าน มาเพื่อทราบและขอเรียนเชิญท่าน ร่วมงาน ตามวัน เวลา
ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ในนามของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ขอแสดงความเสียใจ มายังครอบครัว "เยาวรัตน์" มา ณ ที่นี้
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
...ด้วย คุณครูรัชฎาภรณ์ อินเมือง สังกัดโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู สพม.เขต 19 วิชาเอกวิทยาศาสตร์มีความประสงค์ขอย้าย
สับเปลี่ยนกับข้าราชการครูในเขต สพม.เขต 39 , สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 ,
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้สนใจย้ายสับเปลี่ยน สามารถ ติดต่อได้ที่ 095-518-2238
ได้ตลอดเวลา
วันที่ 7 มีนาคม 2563
...ด้วย คุณครูศิริรัตน์ ถมยา ขรก.ครู ร.ร.บ้านวังถ้ำ อ.เมืองอุตรดิตถ์ ได้ถึง
แก่กรรม เมื่อวันที่ 6 มี.ค.2563 ตั้งศพสวดพระอภิธรรม ณ ศาลากลางบ้าน
หมู่ 4 บ้านหนองคำฮ้อย อ.เมืองอุตรดิตถ์ เวลา 20.00 น. และจะฌาปนกิจ
ในวันที่ 12 มี.ค.2563 เวลา 16.00 น. ณ เมรุวัดอรัญญิการาม จึงขอเรียน
เชิญกัลยาณมิตรที่ได้เคารพนับถือทุกๆ ท่าน ในนามของ สพป.อุตรดิตถ์
เขต 1 ขอแสดงความเสียใจ มายังครอบครัว ถมยามา ณ ที่นี้
วันที่ 11 สิงหาคม 2561
...ด้วย คุณแม่่ทองดี พริบไหว คุณแม่ของ ครูวันทนา วงษ์เดช ขรก.ครู ร.ร.วัดใหม่
ได้เสียชีวิตแล้ว เมื่อวันที่ 11 ส.ค.61 ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ที่วัดไผ่ล้อม ท่าอิฐล่าง
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  กำหนดฌาปนกิจศพ วันพุธที่ 15 ส.ค.61 เวลา 16.00 น.
12 สิงหาคม"วันแม่"งดการสวดพระอภิธรรม และขอเรียนเชิญ ท่านที่เคารพนับถือ
ร่วมงาน ตามวัน เวลา ดังกล่าว ...ในนามของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ขอแสดง
ความเสียใจ มายังครอบครัวและลูกหลานของ แม่ทองดี พริบไหว มา ณ ที่นี้
วันที่ 31 มีนาคม 2561
...ด้วย คุณแม่่เนียม พันทอง คุณแม่ของ อ.เอมอร อ่อนวัง ขรก.ครูร.ร.ป่าขนุนฯ
ได้เสียชีวิตแล้ว รดน้ำศพ 31 มี.ค.2561 เวลา 13.00 น.ณ วัดคุ้งตะเภา อ.เมือง
อุตรดิตถ์ กำหนดสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. - 4 เม.ย. 2561 และ
ฌาปณกิจศพ ในวันอังคารที่ 5 มี.ค. 2561 ณ วัดคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
จึงขอเรียนเชิญ ท่านที่เคารพนับถือ ร่วมงาน ตามวัน เวลา ดังกล่าว
วันที่ 5 มีนาคม 2561
...ด้วย คุณแม่่อุดม นาคะเกศ คุณแม่ของ ศน.สุนันทา รักพงษ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ได้เสียชีวิตแล้ว กำหนดสวดพระอภิธรรม ณ วัดพระฝาง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
ตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 2561 และฌาปณกิจศพ ในวันเสาร์ที่ 10 มี.ค. 2561
เวลา 16.00 น. ณ วัดพระฝาง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ขอเรียนเชิญท่านที่เคารพนับถือ
ร่วมงาน ตามวัน เวลา ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น
วันที่ 9 กันยายน 2560
...ด้วย คุณแม่่เงิน เขียวจันทร์ คุณแม่ของ คุณครูเกื้อกูล มุรธามงคลกุล ร.ร.บ้านวังถ้ำ
ได้เสียชีวิตแล้ว กำหนดทำบุญตักบาตร เวลา 7.30 น.สวดพระอภิธรรม เวลา 20.00 น.
ณ บ้านเลขที่ 144 ม.1 ตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย วันที่ 9 - 12 ก.ย.
2560 และฌาปณกิจศพ ในวันพุธที่ 13 ก.ย. 2560 เวลา 16.00 น. ณ วัดหนองรั้งใต้
ตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย และ ขอเรียนเชิญท่านที่เคารพนับถือ
ร่วมงาน ตามวัน เวลา ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
...ด้วย ร้อยตรี อาคาร แก้วมณี สามีของคุณสายฝน เกิดก่อวงษ์ นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้เสียชีวิต เมื่อ 25 ก.ค. 2560 เวลา 17.00 น.  ณ รพ.
อุตรดิตถ์ เจ้าภาพได้จัดให้มีพิธีรดน้ำศพวันนี้ 26 ก.ค. 2560 เวลา 16.00 น.ณ บ้านพัก
ต.บ้านเกาะ  สวดพระอภิธรรมทุกคืน เวลา 20.00 น.กำหนดการฌาปนกิจ วันที่ 30
กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ วัดกลาง ต.บ้านเกาะ อ.เมืองอุตรดิตถ์  จึงแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ มาเพื่อทราบและ เรียนเชิญท่านที่เคารพนับถือ ร่วมงาน ตามวัน เวลา
ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น
วันที่ 1 มิถุนายน 2560
...ด้วยคุณพ่อรัง บางจับ คุณพ่อของ ผอ.บุญแล บางจับ ร.ร.บ้านเด่นสำโรง
ได้ถึงแก่กรรมตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 106 ม.2 ต.หาดกรวด
อ.เมืองอุตรดิตถ์ สวดพระอภิธรรมศพ เวลา 20.00 น.ทุกคืน และกำหนด
ฌาปนกิจศพในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ วัดทับใหม่  ต.หาดกรวด
อ.เมืองอุตรดิตถ์ เวลา 16.00 น.
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
...ด้วยคุณพ่อเที่ยง ทองตีฆา คุณพ่อของอาจารย์พีรวัส ทองตีฆา
ครูโรงเรียนบ้านวังถ้ำ ได้ถึงแก่กรรมตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดบ้านร้องตอง
อ.ภูเพียง จ.น่าน และกำหนดฌาปนกิจศพในวันจันทร์ที่ 27 ก.พ. 2560
ณ วัดบ้านร้องตอง อ.ภูเพียง จ.น่าน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
...ด้วยคุณแม่บุญยืน สินเหล็ก มารดาของนายสายันต์ นุชศรี เจ้าหน้าที่
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ถึงแก่กรรรม ตั้งศพบำเพ็ญกุศล
ณ วัดวังหมู ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ วันที่ 18-19 พ.ย.2559 และ
กำหนดฌาปนกิจศพในวันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย. 2559 เวลา 15.30 น.
ณ วัดวังหมู ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์
วันที่ 31 ตุลาคม 2559
...ด้วยนายธิติรัฐ ยานนาวา นายกเทศบาลตำบลตรอน ได้ถึงแก่กรรรม
กำหนดฌาปนกิจศพในวันพฤหัสฯที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 16.00 น.
ณ ฌาปนสถานบ้านวังหิน ต.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
วันที่ 5 กันยายน 2559
...ด้วยคุณแม่นาท มีกลิ่นหอม คุณแม่ของ ผอ.ประดิษฐ์ มีกลิ่นหอม
ผอ.โรงเรียนบ้านในเมือง ได้ถึงแก่กรรม กำหนดฌาปนกิจศพใน
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 16.00 น. ณ วัดไผ่ขอน้ำ ต.มะตูม
อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
วันที่ 23 สิงหาคม  2559
...ด้วย ศน.วุฒิศักดิ์ สังเวียนวงษ์ ขรก.บำนาญ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ได้ถึงแก่กรรม กำหนดฌาปนกิจศพในวันที่ 25 สิงหาคม 2559
เวลา 15.00 น. ณ วัดดอนสัก อ.ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 5 พฤษภาคม  2559
...ด้วยคุณแม่ทองวัน มะโน คุณแม่ของ ศน.วณกร มะโน ศึกษานิเทศก์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ถึงแก่กรรม ขณะนี้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ฯ
วัดประทุมคงคา หมู่ 1 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ สวดพระอภิธรม
ทุกคืน 6-10 พ.ค.2559 กำหนดฌาปนกิจศพในวันที่ 11 พฤษภาคม
2559 เวลา 15.00 น. ณ วัดประทุมคงคา
วันที่ 2 เมษายน  2559
...ด้วยคุณแม่มาลัย บัวอ่อน คุณแม่ของ นางเรณู ทิงิ้วงาม แม่บ้าน สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ถึงแก่กรรม ด้วยอายุ 87 ปี ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ที่บ้านพัก
ตรงข้ามโรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม กำหนดฌาปนกิจศพในวันที่ 6 เมษายน
2559 เวลา 16.00 น. ณ วัดแนวคีรี อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วันที่ 26 มีนาคม  2559
...ด้วยคุณแม่บุญปัน คุณแม่ของ ศน.ปานทอง ปัญญาเดช ได้เสียแก่กรรม
ด้วยอายุ 88 ปี ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ที่วัดป่าหัด อ.ปัว จ.น่าน กำหนดฌาปนกิจศพ
ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ฌาปนสถานบ้านป่ากุก จ.น่าน
วันที่ 1 มีนาคม  2559
...ด้วยคุณแม่เพียร พันธ์เภา คุณแม่ของนางกนกพร ทาเหล็ก นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ถึงแก่กรรม  กำหนดฌาปนกิจศพ
ในวันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ วัดสุวรรณคีรี ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2559
...ด้วยคุณแม่สุวรรณา ปิ่นทอง คุณแม่ท่านผอ.อมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผอ.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ถึงแก่กรรม กำหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.00 น. ...(ภาพพระราชทานเพลิงศพ)
วันที่ 22 มกราคม  2559 
...ด้วย สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
ขอเชิญร่วมงานสุขสันต์หรรษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559
เวลา 15.00 น. ณ บริเวณบ้านพัก ผอ.ธารา น่วมศิริ บ้านวังสีสูบ
จ.อุตรดิตถ์ ลงทะเบียน 199 บาทที่ผู้แทนสมาคมประจำอำเภอแต่ละ
อำเภอ (จาก ผอ.สุรินทร์ เนียมแก้ว อุปนายกสมาคมฯ)

วันที่ 21 มกราคม  2559 
...ด้วย คุณแม่ลำดวน สุขเกษม มารดาของ ศน.ปรีชา สุขเกษม
ศน.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้เสียชีวิตแล้ว ขณะนี้ได้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ
ณ ศาลาวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อ.ลับแล กำหนดฌาปนกิจในวันจันทร์
ที่ 25 มกราคม 2559

วันที่  8  มกราคม  2559 
...ด้วย นายสนอง พุ่มจีน บิดาของ ศน.ผกามาศ อิ่มประยูร ศน.สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้เสียชีวิตแล้ว ขณะนี้ได้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ ศาลาวัด
วังกะพี้ อ.เมืองอุตรดิตถ์ กำหนดฌาปนกิจในวันอาทิตย์ ที่ 10 มกราคม
2559 เวลา 16.00 น. ณ เมรุวัดวังกะพี้

วันที่ 21  ธันวาคม  2558 
...ด้วย พ่อขาอยู่ เสือน้อย บิดาของ ผอ.สมศักดิ์ เสือน้อย ผอ.โรงเรียน
วัดดอนสักได้เสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558 ตั้งศพ ณ วัดปทุมคงคา
ต.แม่พูล อ.ลับแล กำหนดฌาปนกิจในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ
เมรุวัดปทุมคงคา ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

วันที่  8  ธันวาคม  2558 
...ด้วย นายสุทธิพงษ์ สังเวียนวงศ์ บุตรชายของ อ.สมพงษ์ สังเวียนวงศ์
โรงเรียนวัดน้ำใสได้เสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2558 ตั้งศพ ณ
วัดม่อนปรางค์ อ.ลับแล สวดพระอภิธรรมทุกคืน กำหนดฌาปนกิจในวันอาทิตย์
ที่ 13 ธันวาคม 2558 ณ วัดเสาหิน อ.ลับแล

วันที่  24  พฤศจิกายน  2558 
...ด้วย นายชัยเนตร ใจคุ้ม อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฏร์ดำริ สพป.
อุตรดิตถ์ เขต 1ได้เสียชีวิตแล้ว กำหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันพฤหัสบดีที่
26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น. ณ ฌาปนสถานวัดม่อนคีรีเมือง
ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์

วันที่  23  สิงหาคม  2558 
...ด้วย คุณแม่สมจิตร อ่อนแพง มารดา ดร.สุระ อ่อนแพง รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ได้เสียชีวิตแล้ว สวดพระอภิธรรมศพทุกคืน ตั้งแต่วันที่ 22-26 ส.ค. 2558 ณ บ้านเลขที่
91 หมู่ 6 บ้านโจด ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ กำหนดพระราชทานเพลิงศพ
ในวันที่ 27 ส.ค. 2558 เวลา 16.00 น. ณ เมรุป่าช้าบ้านโจด อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

วันที่  8  สิงหาคม  2558 
...ด้วย คุณแม่รัศมี วาทหงษ์ มารดาของนายจักรา วาทหงษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้เสียชีวิตแล้วเมื่อเช้าวันที่ 8 ส.ค. 2558
สวดพระอภิธรรมศพทุกคืน ตั้งแต่วันที่ 8-10 ส.ค. 2558 ณ วัดธรรมาธิปไตย
อ.เมืองอุตรดิตถ์ กำหนดฌาปนกิจศพใน
วันที่ 11 ส.ค. 2558 เวลา 15.30 น.

วันที่  8  กรกฎาคม  2558 
...ด้วย นางประไพ  นาพันธุ์ คุณแม่ของนายสกุล นาพันธุ์ นิติกรฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2558 ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านพักที่บ้านงิ้วงาม วันที่ 8-10
ก.ค. 2558 สวดพระอภิธรรมศพทุกคืน และกำหนดฌาปนกิจศพ วันเสาร์ที่ 11  ก.ค. 2558
ณ วัดเขาแก้ว  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

วันที่  5  กรกฎาคม  2558 
...ด้วย นายพฤฒิพงศ์ อิ่มประยูร บุตรศน.ผกามาศ อิ่มประยูร ได้เสียชีวิต
เมื่อ 3 ก.ค. 2558 ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาการเปรียญวัดวังกะพี้
วันที่ 5-7 ก.ค. 2558 สวดพระอภิธรรมศพ ทุกคืน และกำหนดฌาปนกิจศพ
วันพุธที่ 8 ก.ค. 2558 ณ วัดวังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 28 เมษายน  2558 
...ด้วย คุณแม่พยอม บุตรหุน มารดาของครูชัยโรจน์ บุตรสกุลกุญชร   ครูบุญลือ วงทันฑ์
ครูนารี แก้วเล็ก   ครูสุกัญญา บุตรสกุลกุญชร   ได้เสียชีวิต   เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดคุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์   กำหนดฌาปนกิจศพในวันเสาร์
ที่ 2 พฤษภาคม 2558 เวลา 16.00 น. ณ วัดคุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 10 เมษายน  2558 
...ด้วย นายชวน คุ้มยงค์ บิดาของนางวันชาติ พงษ์พิชิต เจ้าพนักงานธุรการ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ถึงแก่กรรมแล้ว ขณะนี้ตั้งศพ ณ บ้านหนองกลาย
ต.ป่าเซ่า อ.เมือง กำหนดฌาปนกิจศพในวันที่ 12 เมษายน 2558 เวลา 16.00 น.
ณ วัดหมอนไม้ อ.เมือง จ.อุดรดิตถ์
วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2558 
...ด้วย "ผอ.นริศ อ่อนขำ" ผอ.โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี อ.ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ถึงแก่กรรมแล้ว
กำหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.00 น. ณ วัดมงคลนิมิตร 
อ.ตรอน จ.อุดรดิตถ์
วันที่ 30  มกราคม  2558 
...ด้วย "บิดา" ของ ผอ.กรกนก เจริญศรี และ ผอ.สิริพร นิยมสำรวจ
ได้ถึงแก่กรรม กำหนดฌาปน กิจศพ ในวันที่ 4 ก.พ. 2558 เวลา 16.00 น. ณ วัดคลองโพ อำเภอเมืองอุดรดิตถ์
วันที่ 30  มกราคม  2558 
...ด้วย "คุณแม่เผียน แก้วเปี้ย" มารดาของ ผอ.ชุมพร แก้วเปี้ย
ผอ.ร.ร.นาอินวิทยาคม อ.พิชัย ได้ถึงแก่กรรม กำหนดฌาปนกิจศพ
วันจันทร์ที่ 2 ก.พ. 2558 เวลา 16.00 น. ณ วัดนาทะเล 
วันที่ 25 ธันวาคม 2557
...ด้วยคุณแม่แหวด แสงอรุณ มารดาของ ผอ.ประพันธ์ ทำมา ได้ถึงแก่กรรม
กำหนดฌาปนกิจศพ ในวันอาทิตย์ ที่ 28 ธันวาคม 2557 เวลา 16.00 น.
ณ เมรุวัดกองโค ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย 
วันที่ 23 ธันวาคม 2557
....ด้วย คุณพ่อบุญช่วย มาเลี้ยง บิดาของผอ.ประสพโชค มาเลี้ยง
ผอ.ร.ร.บ้านขุนฝาง ถึงแก่กรรม กำหนดฌาปนกิจศพ วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม
2557เวลา 15.00 น. ณ เมรุวัดสุวรรณคีรี(วัดวังยาง)
วันที่ 13 ธันวาคม 2557
....ด้วย คุณแม่บุญนัง มีสำราญ มารดาของคุณสุชาดา วงษ์วัฒน์ พนง.ธุรการ
กลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ถึงแก่กรรม กำหนดฌาปนกิจศพ
18 ธ.ค.2557ณ เมรุวัดกลาง ต.บ้านเกาะ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557
....ด้วย คู่สมรสของ ผอ.สุภารัตน์ เต็มกันทา ผอ.ร.ร.บ้านแพะ อ.ทองแสนขัน ถึงแก่กรรม
กำหนดฌาปนกิจศพ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น.ณ วัดร้องลึกศรีชุมภรณ์ ต.ผักขวง
วันที่ 23 กันยายน 2557
....ด้วย "คุณแม่สงัด เทศคลัง" มารดา ่ของ ผอ.เอนก เทศคลัง ผอ.ร.ร.บ้านทับใหม่ฯถึงแก่กรรม
กำหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 28 กันยายน 2557 เวลา 16.00 น. ณ วัดวังหมู
วันที่ 19 พฤษภาคม 2557
....ด้วย "คุณพ่อ" ของ ผอ.จักรศิลป์ วงษ์พิลา ผอ.ร.ร.บ้านดินแดง อ.พิชัย ได้เสียชีวิตแล้ว
กำหนดฌาปนกิจศพ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.00 น. ณ วัดดินแดง อ.พิชัย
วันที่ 3 พฤษภาคม 2557
....ด้วยคุณแม่เติม สุขเกตุ มารดา ของ คุณแสงเดือน สุขเกตุ นิติกร สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ได้เสียชีวิตแล้ว กำหนดฌาปนกิจศพ วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.00 น.
ณ วัดธรรมาธิปไตย อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
วันที่ 27 เมษายน 2557
....ด้วยคุณพ่ออิน จีนย้าย บิดา ของ ผอ.พิษณุ ปกรณ์ธาดา ผอ.โรงเรียนบ้านวังถ้ำ อ.เมือง
ได้เสียชีวิตแล้ว กำหนดฌาปนกิจศพ วันที่ 29 เม.ย. 2557 เวลา 16.00 น. ณ วัดนาอิน
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
วันที่ 11 เมษายน 2557
....ด้วยคุณแม่เจียบ อินทรรัตน์ มารดา ของ นายประเสริฐ พุ่มชาวสวน ผู้ตรวจฯ สกสค.
ได้เสียชีวิตแล้ว กำหนดฌาปนกิจศพ วันที่ 12 เม.ย.2557 เวลา 16.00 น. ณ วัดทองเหลือ
วันที่ 11 เมษายน 2557
....สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไปของ ดร.สมเดช สีแสง
กำหนดพระราชทานเพลิงศพ วันที่ 12 เม.ย.2557 ณ วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 31 มีนาคม 2557
: ผู้ส่งข่าว ผอ.บุญชู นมเนย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลศพ " มารดา " ของ ผอ.บุญชู นมเนย ณ วัดปรักรัก ต.กกแรต
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย กำหนดพระราชทานเพลิงศพ 3 เม.ย.2557 เวลา 16.00 น. ณ วัดปรักรัก
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
: ผู้ส่งข่าว ลาวัลย์ บุญเกตุ ก.บริหารการเงินฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลศพ " บิดา " ของ คุณลาวัลย์ บุญเกตุ จพง.การเงินฯ สพป.อต.1
กำหนดการฌาปนกิจศพ 2 มี.ค.2557 เวลา13.00 น.ณ ฌาปนสถานประตูหายยา อ.เมืองเชียงใหม่
วันที่  16  กุมภาพันธ์  2557
: ผู้ส่งข่าว ผอ.วิโรจน์ ปลิกแสง ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านดง อ.พิชัย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ด้วย "นางยุพา ปลิกแสง" ภรรยาของ ผอ.วิโรจน์ ปลิกแสง ประธานชมรมครู อ.พิชัย
ได้ถึงแก่กรรมกำหนดพระราชทานเพลิงศพ 19 ก.พ.2557เวลา15.00 น.ณวัดสันติิกาวาสพิษณุโลก
วันที่  23  ธันวาคม  2556
: ผู้ส่งข่าว  สอ.บุญแล บางจับ ผอ.โรงเรียนบ้านเขาสัก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง.. ด้วย "คุณแม่สมาน บางจับ" (อายุ 71 ปี) มารดาของ สอ.บุญแล บางจับ ได้ถึงแก่กรรม
กำหนดฌาปนกิจศพ วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556 เวลา 16.00 น. ณ วัดทับใหม่
วันที่  16  พฤศจิกายน  2556
: ผู้ส่งข่าว  นางศุภานัน คีตะรัตนะ ก.ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อต.1
เรื่อง.. ด้วย "คุณแม่คำ คำแคว่น" (อายุ 79 ปี) มารดาของคุณศุภานัน คีตะรัตนะ (ญา) นักวิชา
การศึกษา กลุ่มส่งเสริมฯ ได้ถึงแก่กรรมแล้วกำหนดฌาปนกิจศพ วันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย.2556
เวลา 13.00 น. ณ วัดพระเนตรจ.น่าน
วันที่  11  พฤศจิกายน  2556
: ผู้ส่งข่าว  ชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ด้วย "นายวรวิทย์ งามอนันต์" ผอ.โรงเรียนวัดไร่อ้อย อ.พิชัยได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่
10 พ.ย.2556 กำหนดพระราชทานเพลิงศพ วันเสาร์ที่ 16 พ.ย. 2556 ณ เมรุวัดไร่อ้อย
ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์..
วันที่  30  ตุลาคม  2556
: ผู้ส่งข่าว  นางสาวอารยา รติรัตนรักษ์ ก.ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อต.1
เรื่อง..ด้วย "นางสมร ด้วงแดง" มารดาของนางสาวอารยา รติรัตนรักษ์ ก.ส่งเสริมฯ
สพป.อต.1 ได้เสียชีวิตจะฌาปนกิจศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ต.ค. 2556 เวลา 15.00 น.
ณ เมรุเทศบาล ตำบลฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
วันที่  9  ตุลาคม  2556
: ผู้ส่งข่าว  นายเลิศ แปลงดี  พนักงานธุรการ ก.บริหารงานการเงินฯ สพป.อต.1
เรื่อง..ด้วย "นายมา แปลงดี" บิดาของนายเลิศ แปลงดี พนักงานธุรการ ก.บริหารงาน การเงินฯ
สพป.อต.1 ได้เสียชีวิตแล้ว จะฌาปนกิจศพ ในวันจันทร์์์ที่ 14 ตุลาคม 2556 เวลา 15.00 น.
ณ วัดนานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์....
วันที่  12  กันยายน  2556
: ผู้ส่งข่าว  นางชฏาพร พึ่งพา ครูโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี อ.ตรอน
เรื่อง..ด้วย "นายนพ พึ่งพา" ขรก.บำนาญ สามีคุณครูชฏาพร พึ่งพา ร.ร.หมู่ห้าสามัคคี
ได้เสียชีวิตแล้ว กำหนดฌาปนกิจศพวันเสาร์์ที่ 14 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น.
ณ เมรุวัดป่าปทีปาราม อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
วันที่  7  กันยายน  2556
: ผู้ส่งข่าว  นายสมยศ พันธุ์ทหาร ครูโรงเรียนบ้านวังปรากฏ อ.ทองแสนขัน
เรื่อง..ด้วย "คุณแม่ฟุ้ง พันธุ์ทหาร" มารดาของคุณครูสมยศ พันธุ์ทหาร ร.ร.บ้านวังปรากฏ
ได้เสียชีวิตแล้ว กำหนดฌาปนกิจศพวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ วัด
คีรีวงกฏ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
วันที่  14  สิงหาคม  2556
: ผู้ส่งข่าว  นางสาลี่ สุปินะ นักทรัพยากรบุคคล ก.บริหารงานบุคคล
เรื่อง..ด้วย "นายมี วรรณทิพย์" บิดาของคุณสาลี่ สุปินะ ข้าราชการกลุ่มบริหารงาน
บุคคล สพป.อต.1 ได้เสียชีวิตแล้ว กำหนดพระราชทานเพลิงศพ วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556
เวลา 16.00 น. ณ วัดบ่อทอง อุดมธรรม ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
วันที่  8 สิงหาคม  2556
: ผู้ส่งข่าว  ญาตินายเฉลิม บุญมี
เรื่อง..ด้วยนายเฉลิม บุญมี ขรก.บำนาญ โรงเรียนบ้านหาดทับยา ได้เสียชีวิตแล้ว กำหนด
ฌาปนกิจศพ วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2556..
วันที่  21  กรกฎาคม  2556
: ผู้ส่งข่าว นางรุจีวัลย์ แพฟื้น นักวิชาการศึกษาฯ กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.อต.1
เรื่อง..ด้วยนายชาญ แพฟื้น สามีของคุณรุจีวัลย์ แพฟื้น นักวิชาการศึกษาฯ กลุ่มส่งเสริมฯ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้เสียชีวิตแล้ว กำหนดฌาปนกิจศพ ณ วัดคลองโพธิ์ 24 กรกฎาคม 2556..
วันที่  11  พฤษภาคม  2556
: ผู้ส่งข่าว นายอัครเดช เวียงคำ ครู ร.ร.ชุมชนบ้านวังหิน อ.ตรอน
เรื่อง..ด้วยคุณครู วราภรณ์ เวียงคำ ครูโรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) อ.เมืองฯ
จ.อุตรดิตถ์ ได้เสียชีวิตแล้ว กำหนดฌาปนกิจศพ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ......
วันที่  11  เมษายน  2556
: ผู้ส่งข่าว นายประสพโชค มาเลี้ยง ผอ.ร.ร.บ้านขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์
เรื่อง.ด้วยมารดาของท่านผอ.ประสพโชค มาเลี้ยง ผอ.ร.ร.บ้านขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์
"คุณแม่ยวน มาเลี้ยง" ได้เสียชีวิตแล้ว กำหนดฌาปนกิจศพ 14 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น.
ณ วัดสุวรรณคีรี (วัดวังยาง) ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
วันที่  9  เมษายน  2556
: ผู้ส่งข่าว นายอัสนัย สั่งการ...ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านวังถ้ำ อ.เมืองอุตรดิตถ์
เรื่อง..ด้วยคุณพ่อแสง สั่งการ บิดาของคุณครูอัสนัย สั่งการ ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านวังถ้ำ
ได้เสียชีวิตแล้ว กำหนดฌาปนกิจศพ 10 เมษายน 2556
วันที่  20  มีนาคม  2556
: ผู้ส่งข่าว นายสุรพล มีเกิดมูล ครูโรงเรียนวัดวังหมูฯ อ.เมืองอุตรดิตถ์
เรื่อง..ด้วยคุณแม่สังวน มีเกิดมูล ขรก.บำนาญ มารดาของคุณครูสุรพล มีเกิดมูล
ได้เสียชีวิตแล้ว กำหนด ฌาปนกิจศพ ณ วัดท่าทองฯ อ.เมืองอุตรดิตถ์ 23 มี.ค. 2556
วันที่  7  มีนาคม  2556
: ผู้ส่งข่าว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ด้วยนางสาวภัทรจิตร พัวพัฒนกุล ครูช่วยราชการโรงเรียนวัดแม่เฉย อ.เมืองฯ
ได้้เสียชีวิตแล้ว กำหนด พิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดใหญ่ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์
ในวันพุธที่ 13 มี.ค. 2556 ...
วันที่  27  กุมภาพันธ์  2556
: ผู้ส่งข่าว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
เรื่อง..ด้วยนายวิชัย ดีแท้ ข้าราชการบำนาญ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2556 และ
กำหนดพระราชทานเพลิงศพ วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.พ. 2556 เวลา 16.00 น. ณ ฌาปนสถาน
วัดปากฝาง ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
วันที่  22  กุมภาพันธ์  2556
: ผู้ส่งข่าว สำนักงานชมรมผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง..ขอเชิญสมาชิกชมรมผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์และผู้สนใจ ร่วมเดินทางทัศนศึกษา
ฮ่องกง-เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน (30 มี.ค.-2 เม.ย.2556) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ผอ.จรัญ อินตายวง ผอ.ร.ร.บ้านโคก พิทยาคม 08-0841-2475 ภายใน 7 มี.ค.56 ...รายละเอียด
วันที่  8  มกราคม  2556
: ผู้ส่งข่าว ชมรมศิษย์เก่า วค.อต.ป.กศ. 19
เรื่อง..ขอเชิญชวนศิษย์เก่า วค.อต. รุ่น ป.กศ 2519 ในจังหวัด แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ทุกท่าน
ร่วมงานพบปะสังสรรค์ ในวันที่ 19 มกราคม 2556 ณ ห้องอาหารรุ่งนภา เลขที่ 143 หมู่ 12
ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ งานเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
วันที่  28  ตุลาคม  2555  
: ผู้ส่งข่าว โรงเรียนบ้านในเมือง อ.พิชัย สพป.อต.1
เรื่อง..งานฉลองครบรอบ 90 ปีของโรงเรียนบ้านในเมือง ..ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ และ
ศิษย์เก่าทุกๆท่าน ร่วมงานฉลอง 90 ปี ร.ร.บ้านในเมือง วันที่ 1 พ.ย.2555
วันที่  25  ตุลาคม   2555
ผู้ส่งข่าว : ผอ.สยอง มามิ่ง โรงเรียนบ้านน้ำอ่างฯ อ.ตรอน
...ด้วย นายเพียร มามิ่ง บิดาของ ผอ.สยอง มามิ่ง ผอ.ร.ร.บ้านน้ำอ่างฯ ได้ถึงแก่กรรมแล้ว
และจะฌาปนกิจฯวันเสาร์ีที่ 27 ต.ค. 2555 เวลา 14.00 น. ณ เมรุวัดดอยแก้ว ต.น้ำอ่าง
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
วันที่  28  กันยายน   2555
ผู้ส่งข่าว : ผอ.สุนทร  อ่อนวัง โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา

...ขอเชิญอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร "โครงการบรรพชาสามเณร โรงเรียนดีศรี
ตำบลเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่ง การตรัสรู้ธรรม ปี 2555
วันที่ 9-19 ต.ค.2555 รายละเอียด.
วันที่  3  กันยายน   2555
ผู้ส่งข่าว : ผอ.สุนทร  อ่อนวัง โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา

...ด้วย นายหิง อ่อนวัง บิดาของ ผอ.สุนทร อ่อนวัง ผอ.ร.ร.ป่าขนุนเจริญวิทยาได้ถึงแก่กรรม
เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2555 ขณะนี้ศพได้ตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดงิ้วงามล่าง อ.เมืองอุตรดิตถ์
และจะฌาปนกิจฯ วันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ย. 2555 เวลา 16.00 น.