..... คู่มือการใช้งาน ระบบพาน้องกลับมาเรียน...ดาวน์โหลดที่นี่... 
*** คณะทำงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา           วันที่้ 30 มีนาคม 2566 นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน  สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียน
ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือก คัดสรรโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 15 ปี
พ.ศ.2566 จำนวน 5 คนได้แก่ นักเรียน ร.ร.น้ำพร้าสามัคคี , ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ ,
ร.ร.พิชัย , ร.ร.ตรอนตรีสินธุ์ , และ ร.ร.ทุ่งกะโล่วิทยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  *  แนวทางการดำเนินงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา *
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
(download)


 แนวปฏิบัติการติดตามนักเรียนที่หยุดเรียน/ไม่เข้าเรียน/ขาดเรียนติดต่อเกิน 5 วัน *
*  คู่มือการจัดทำบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย *
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
(download)


web counter


.
Uttaradit Primary Educational Service Area Office 1
91/7 M.3
 Chalermraj-Pardvaree Rd.Tambol Pasao
Amphur Muang Uttaradit Province 53000
เลขที่ 91/7 หมู่ 3 ถนนเฉลิมราชย์พาดวารี ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร 055817758
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1