....การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1...

 

     การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   
 
     
 
            ไหว้พระ 5 วัด "งดเหล้า เข้าพรรษา"  
 
 
     
                 
               สำนึกพลเมือง