....การเลิกสถานศึกาาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ... 


counter widget


.
Uttaradit Primary Educational Service Area Office 1
91/7 M.3
 Chalermraj-Pardvaree Rd.Tambol Pasao
Amphur Muang Uttaradit Province 53000
เลขที่ 91/7 หมู่ 3 ถนนเฉลิมราชย์พาดวารี ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร 055-817760  โทรสาร 055-817759
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1