....การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1...

 
 

1. ระบบดูแลช่วยเหลือ
    นักเรียน


     
     
     
 

2. การมีส่วนร่วมโรงเรียน
    คุณภาพ


     
     
     
  3. ไหว้พระ 5 วัด กำหนดการ  
 


     
     
     
 

4. UTD ONE MODLE

     
     
     
  5. การมีส่วนร่วม