...ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1...


*** ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Download ข้อมูลประกอบรายการการจัดซื้อจัดจ้าง (Excel)