< นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล >

 

 
  1. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (Privacy Policy)
 
     
 
 
  2. ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
 
     
 
 
  3. ราชกิจจานุเบกษา พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
     
     
  เอกสารทางกฎหมายที่จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล