...รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1...

 

  
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

       1. รายงานผลอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ

       2. รายงานผลเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

       3. รายงานผลการวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลัง

       4. รายงานผลการดำเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงาน

       5. รายงานผลการดำเนินงานเลื่อนเงินเดือน