รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

     
 
 
     
  1. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
    รายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค .2565) รอบที่ 1
 
     
     
     
  2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
    รายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    รอบ 6 เดือน (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2565) รอบที่ 2