.....โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)... 
   

   โครงสร้าง


   ข้อมูลผู้บริหาร

   อำนาจหน้าที่

   แผนยุทธศาสตร์หรือ
       แผนพัฒนาหน่วยงาน
   ข้อมูลการติดต่อ

   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 
 

 

hit counter


0-5581-7758 , 0-5581-7759 , [email protected]
.
Uttaradit Primary Educational Service Area Office 1
91/7 M.3
 Chalermraj-Pardvaree Rd.Tambol Pasao
Amphur Muang Uttaradit Province 53000
เลขที่ 91/7 หมู่ 3 ถนนเฉลิมราชย์พาดวารี ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 055-817758

โทร....09 8003 7085 หรือ 09 5155 9855
.