....การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1...

 

      1. ไหว้พระ 5 วัด "งดเหล้า เข้าพรรษา"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            2. สำนึกพลเมือง
 
 
 
 
 
 
 
 
             3. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร