แจ้งมาตราการตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ภายใน สพป.อุตรดิตถ์