.....ประกาศจาก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดระบบ eMENSCR ให้ทุกหน่วยงานภาครัฐ นำเข้าและรายงานข้อมูลโครงการฯ 2567 (M1-M5 และ M6)... 
   
   โครงสร้าง


   ข้อมูลผู้บริหาร

   อำนาจหน้าที่

   แผนยุทธศาสตร์หรือ
       แผนพัฒนาหน่วยงาน
   ข้อมูลการติดต่อ

   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 
 

 


hits counter


.
Uttaradit Primary Educational Service Area Office 1
91/7 M.3
 Chalermraj-Pardvaree Rd.Tambol Pasao
Amphur Muang Uttaradit Province 53000
เลขที่ 91/7 หมู่ 3 ถนนเฉลิมราชย์พาดวารี ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT)
โทร.08 1855 0815
  หรือ
08 1284 8059