.....ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ  ปี 2554  เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย > ผู้สอบคัดเลือกได้ให้ไปรายงานตัววันที่ 27 พ.ย.2557 เวลา 09.00-10.00 น.ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1.....


   นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ
   คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
   อ.ก.ค.ศ.
   ก.ต.ป.น.

   คู่มือกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน

   กลุ่มอำนวยการ
   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
   กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ
   กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
   กลุ่มบริหารงานบุคคล

   กลุ่มนโยบายและแผน
   คุรุสภา่เขตพื้นที่การศึกษาฯ
   หน่วยตรวจสอบภายใน

   ฐานข้อมูลกลาง สพป.อต.1
   ศูนย์ ITEC (เป็นการภายใน)
   สนง.ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาฯ..


* * ฟังวิทยุออนไลน์ * *
++ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.++

  คำรับรองการปฏิบัติราชการ2557
 .......คู่มือ KRS

 .......คู่มือ ARS
 .......แบบฟอร์มรายงานARS57
 .......คำสั่ง KRS
 .......คำสั่ง ARS 2557
 .......มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่
........PMQA / คู่มือ
.......พาวเว่อพอยท์, แบบติดตามฯ
  การติดตามการบริหารจัดการ สพท.

 .......คำสั่ง e-Mes
 .แบบติดตาม
.......แบบติดตามมาตรฐานเขต
.......แบบติดตามด้านนโยบาย

.......แบบติดตามด้านคุณภาพ
.......แบบรายงานโครงการ 2557  กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์
  ศูนย์เนคเทค
  สำนักงาน สช.
  กระทรวงไอซีที
  โครงการลดใช้พลังงาน

  สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์  ข้อมูลสารสนเทศ 2548
  ข้อมูลสารสนเทศ 2549

  ข้อมูลสารสนเทศ 2550
  ข้อมูลสารสนเทศ 2551
  ข้อมูลสารสนเทศ 2552
  ข้อมูลสารสนเทศ 2553
  ข้อมูลสารสนเทศ 2554
  ข้อมูลสารสนเทศ 2555
  ข้อมูลสารสนเทศ 1/2556
  จำนวนน.ร.10 พ.ย.2556
  จำนวน น.ร.10 มิ.ย.2557
  จำนวน น.ร.10 พ.ย.2557
  ข้อมูลอัตรากำลัง 2555
  ข้อมูลอัตรากำลัง 2556
  ข้อมูลอัตรากำลัง 2557 New !
  ข้อมูลสารสนเทศก.เอกชน'56
  สารสนเทศสพป.อต.2 ปี2555
  สารสนเทศสพป.อต.2 ปี2556
  IPAD 5Gs
  คลังข้อสอบ สพป.อต.1


  แผนปฏิบัติการ ปีงปม.2557
  แผนปฏิบัติการ ปีงปม.2556
  แผนฯร.ร.ขนาดเล็ก ปี2556
  แผนพัฒนาฯปี 2555-2558

  รายงานผลการดำเนินงาน2556

  "ครูยุทธ" ดอทเน็ต
  สถานีโทรทัศน์ OBEC Channel
  สหวิชา.com
  สนง.ส่งเสริมฯซอฟท์แวร์แห่งชาติ


** หน้าห้อง 0-5581-7756
** หน้าห้อง 0-5581-7760 ต่อ 104
** แฟกส์ 0-5581-7759

** กลุ่มอำนวยการ
..0-5581-7760 ต่อ 101
..0-5581-7762
..0-5581-7763

** กลุ่มนโยบายและแผน
..0-5581-7760 ต่อ 111
..0-5581-7751
..0-5581-7709

** กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
..0-5581-7760 ต่อ 106
..0-5581-7758

** กลุ่มบริหารงานบุคคล
..0-5581-7760 ต่อ 103
..0-5581-7764

** กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
..0-5581-7760 ต่อ 109
..0-5581-7765

** กลุ่มส่งเสริมฯเอกชน
..0-5581-7760 ต่อ 116
..0-5581-7754

** หน่วยตรวจสอบภายใน
..0-5581-7760 ต่อ 112
..0-5581-7707

** กลุ่มนิเทศติดตามฯ
..0-5581-7760 ต่อ 105
..0-5581-7761

++ ศูนย์ปฏิบัติการ UniNet ++

click download logo
download logo utd1


**การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม**


+เว็บไซต์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี+
หนังสือราชการ ....... รายละเอียด.........เว็บไซต์.....

+ระบบออนไลน์+
++ ศิลปหัตถกรรม 64 ++
++ แพร่ ครั้งที่ 64 ภาคเหนือ ++
องค์ความรู้

คลิกเลือกอีเมล์แต่ละอำเภอเริ่มอัพโหลดเมื่อ 16 มีนาคม 2555
VISITORS
www.utd1.go.th   .   www,utdone.net
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่ตั้ง 91/7 ม.3 ถนนพาดวารี ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5581-7760, โทรสาร 0-5581-7759

...................
Copyright @ UTTARADIT PESAO 1
Uttaradit Primary Education Service Area Office 1
91/7 M.3 Pardvaree Rd. Tambol Pasao Amphur Muang Uttaradit Province 53000
Call : 0-5581-7760 Fax 0-5581-7759

Contact Webmaster : wanyasomboon@gmail.com , somboonwanya@hotmail.com
somwan2004@obecmail.obec.go.th , Policy & Planing group
Call : 0-5581-7760 ต่อ 21 , 08-1284-8059


1.โรงเรียนวัดช่องลม
2.โรงเรียนวัดวังกะพี้ฯ
3.โรงเรียนวัดอรัญญิการาม
4.โรงเรียนวัดวังยาง
5.โรงเรียนบ้านดงช้างดี
6.โรงเรียนบ้านวังแดง อ.เมือง
7.โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง
8.โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว
9.โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง
10.โรงเรียนหวัวเฉียว สช
11.โรงเรียนเจริญวิทยา สช
12.โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1
13.โรงเรียนบ้านงิ้วงาม
14.โรงเรียนบ้านหนองป่าไร่
15.โรงเรียนบ้านขุนฝาง
16.โรงเรียนวัดผาจักร
17.โรงเรียนบ้านวังดิน
18.โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง
19.โรงเรียนวัดคุ้งยาง
20.โรงเรียนบ้านหัวหาด
21.โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา
22.โรงเรียนวัดดอยแก้ว
23.โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม
24.โรงเรียนวัดพระฝาง
25.โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น
26.โรงเรียนบ้านน้ำไผ่
27.โรงเรียนบ้านบ่อพระ
28.โรงเรียนบ้านทับใหม่ฯ
29.โรงเรียนนาน้อยวิทยา
30.โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา
31.โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ
32.โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี
33.โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี
34.โรงเรียนสามัคยาราม
35.โรงเรียนวัดคลองนาพง
36.โรงเรียนบ้านเด่นด่าน
37.โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
38.โรงเรียนบ้านวังโป่ง
39.โรงเรียนมิตรภาพ 39 ฯ
40.โรงเรียนบ้านวังถ้ำ
41.โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง
42.โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
43.โรงเรียนราษฎร์อำนวย
44.โรงเรียนชายเขาวิทยา
45.โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี
46.โรงเรียนวัดดอย
47.โรงเรียนวัดศรีธาราม
48.โรงเรียนวัดคุ้งวารี
49.โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา
50.โรงเรียนบ้านน้ำไคร้
51.โรงเรียนบ้านป่าเซ่าฯ
52.โรงเรียนวัดท่าทองฯ
53.โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์และสาขา
54.โรงเรียนสามัคคีวิทยา
55.โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา
56.โรงเรียนภราดานุสรณ์ สช
57.โรงเรียนวัดแม่เฉย
58.โรงเรียนเจริญวิทยา 2 สช
59.โรงเรียนปางต้นผึ้ง
60.โรงเรียนราษฏร์ดำริ
61.โรงเรียนประชาชนอุทิศ
62.โรงเรียนหนองกลายฯ
63.โรงเรียนไผ่ใหญ่ฯ


1.โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตฯ)
2.โรงเรียนบ้านท่าอวน
3.โรงเรียนบ้านเหล่า
4.โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง
5.โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน
6.โรงเรียนร้องประดู่
7.โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนฯ)
8.โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี
9.โรงเรียนบ้านไชยมงคล
10.โรงเรียนหาดสองแคว
11.โรงเรียนศรีอุทิศ
12.โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองฯ)
13.โรงเรียนบ้านข่อยสูง
14.โรงเรียนบ้านบึงพาดฯ
15.โรงเรียนบ้านชำทอง
16.โรงเรียนบ้านน้ำอ่างฯ
17.โรงเรียนบ้านแหลมทองฯ
18.โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งฯ
19.โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 2
20.โรงเรียนหมู่สี่พัฒนา
21.โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี
22.โรงเรียนพงสะตือฯ
23.โรงเรียนวัดบ้านใหม่
24.โรงเรียนบ้านหัวดาน


1.โรงเรียนชุมชนบ้านโคน
2.โรงเรียนแหลมนกแก้ว
3.โรงเรียนจรัสศิลป์ สช
4.โรงเรียนบ้านขอม
5.โรงเรียนบ้านวังสะโม
6.โรงเรียนวัดโรงม้า
7.โรงเรียนบ้านดารา
8.โรงเรียนบ้านชำสอง
9.โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ
10.โรงเรียนบ้านชำหนึ่ง
11.โรงเรียนบ้านคลองละวาน
12.โรงเรียนชุมชนบ้านดง
13.โรงเรียนบ้านกองโค
14.โรงเรียนบ้านคลองกล้วย
15.โรงเรียนบ้านคลองกะชี
16.โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว
17.โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม
18.โรงเรียนบ้านคลองละมุง
19.โรงเรียนบ้านชำตก
20.โรงเรียนบ้านดอนโพ
21.โรงเรียนบ้านดินแดง
22.โรงเรียนบ้านท้ายน้ำ
23.โรงเรียนบ้านท่าสัก
24.โรงเรียนบ้านนายาง
25.โรงเรียนบ้านนาอิซาง
26.โรงเรียนบ้านในเมือง
27.โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน
28.โรงเรียนบ้านปากคลอง
29.โรงเรียนบ้านป่ากะพี้
30.โรงเรียนบ้านป่าแต้ว
31.โรงเรียนบ้านฟากบึง
32.โรงเรียนบ้านโรงหม้อฯ
33.โรงเรียนบ้านวังสำโม
34.โรงเรียนบ้านหนองกวาง
35.โรงเรียนบ้านหน้าพระูธาตุ
36.โรงเรียนบ้านหลักร้อย
37.โรงเรียนบ้านหัวค่าย
38.โรงเรียนไร่อ้อย
39.โรงเรียนวัดบ้านเกาะ
40.โรงเรียนวัดพญาปันแดน
41.โรงเรียนวัดไร่อ้อย
42.โรงเรียนวัดวังผักรุง
43.โรงเรียนบ้านวังสะโม 2
44.โรงเรียนบ้านขอม 2
45.โรงเรียนชุมชนบ้านโคน2
46.โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ
47.โรงเรียนวัดดอกไม้
48.โรงเรียนบ้านหาดทับยา
49.โรงเรียนบ้านนาคะนึง
50.โรงเรียนบ้านท่ามะปราง
51.โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากะถิน
52.ร.ร.วัดไร่อ้อยสาขาบ้านวังตอ
53.ร.ร.บ้านท่าสักสาขาบ้านเต่าไหใต้


1.โรงเรียนศิลปศาสตร์วิทยา
2.โรงเรียนบ้านห้วยทราย
3.โรงเรียนวัดสว่าง
4.โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
5.โรงเรียนฤาษีพหลวิทยา
6.โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา
7.โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ
8.โรงเรียนหนองนาเกลือวิทยา
9.โรงเรียนบ้านห้วยขมิ้น
10.โรงเรียนบ้านห้วยใต้
11.โรงเรียนบ้านหัวดุม
12.โรงเรียนวัดดอนสัก
13.โรงเรียนวัดท้องลับแลฯ
14.โรงเรียนวัดนาทะเล
15.โรงเรียนวัดน้ำใส
16.โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
17.โรงเรียนวัดห้องสูง
18.โรงเรียนวัดใหม่
19.โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง
20.โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐฯ5
21.โรงเรียนบ้านชำผักหนาม
22.โรงเรียนนานกกก
23.โรงเรียนวัดดงสระแก้ว
24.โรงเรียนวัดเจดีย์


1.โรงเรียนบ้านเขาสัก
2.โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์
3.โรงเรียนบ้านร้องลึก
4.โรงเรียนบ้านปางวุ้น
5.โรงเรียนบ้านผักขวง
6.โรงเรียนบ้านท่าช้าง
7.โรงเรียนบ้านนาลับแลง
8.โรงเรียนบ้านน้ำลอกฯ
9.โรงเรียนน้ำหมีใหญ่
10.โรงเรียนบ้านปางหมิ่น
11.โรงเรียนบ้านแพะ
12.โรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี้
13.โรงเรียนบ้านวังเบนฯ
14.โรงเรียนบ้านวังปรากฎ
15.โรงเรียนบ้านแสนขัน
16.โรงเรียนบ้านหนองหิน
17.โรงเรียนเลอเดชฯ
18.โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก
19.โรงเรียนบ้านนาป่าคาย
.................................................


1.โรงเรียนบ้านดงช้างดี
2.โรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ (สช.)
3.วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์(สช.)


1.โรงเรียนวัดบ้านใหม่
2.โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน
3.โรงเรียนบ้านแหลมทองฯ


1.โรงเรียนบ้านในเมือง
2.โรงเรียนวัดบ้านเกาะ
3.โรงเรียนชุมชนบ้านดง
4.โรงเรียนนาอินวิทยาคม
5.โรงเรียนบ้านนาอิซาง


1.โรงเรียนด่านแม่คำมัน
2.โรงเรียนฤาษีพหลวิทยา
3.โรงเรียนศิลปศาสตร์วิทยา
4.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 ฯ


1.โรงเรียนบ้านน้ำพี้ฯ
2.โรงเรียนบ้านวังปรากฎ


ดาวน์โหลดแบบสมัคร เมล์ อ.เมือง เมล์ อ.ตรอน เมล์ อ.พิชัย เมล์ อ.ลับแล เมล์ อ.ทองแสนขัน ปฏิทินปฏิบัติงาน ++ รับสำนักงานเขต ++  สำหรับโรงเรียน ++ +ข้อมูลสถานศึกษา+ สารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ ระบบเงินเดือนอิเล็คทรอนิกส์