< ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 >

< ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 >
     
  1. แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ หนังสือราชการ  
     
  2. ประชาสัมพันธ์ ประชุม สัมมนา พิธีการ กิจกรรม  
     
  3. บริการประกาศข่าว / รับสมัคร / สอบราคา / การจัดซื้อจัดจ้าง  
     
  4.  บริการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  
   
  5. บริการเผยแพร่ข่าวบริการงานทั่วไป  
     
  6.   Facebook ประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1